Beheersplan behoud Centraal Suriname Natuurreservaat
16 Dec 2015, 23:34
foto
Minister Steven Relyveld, en Nardi Johanns, directeur Suriname Conservation Foundation, na de ondertekening van het beheersplan. (Foto: RGB)


Voor het effectief beheer en bescherming van Centraal Suriname Natuurreservaat (CSNR) hebben de minister van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB), Steven Relyveld, en Nardi Johanns, directeur Suriname Conservation Foundation (SCF) hun handtekening geplaatst onder een beheersplan. Het natuurreservaat bestaat reeds 15 jaren en maakt deel uit van de werelderfgoed lijst van de UNESCO.

Hesdy Esajas, hoofd Dienst ’s Lands Bosbeheer (LBB) geeft aan dat er een businessplan in voorbereiding is voor verder beheer van het CSNR. Echter is het van belang dat in deze de betrokkenheid van de gemeenschappen rondom het natuurreservaat wordt meegenomen, omdat zij niet weg te denken zijn. Met de ondertekening zal er een consultant aangetrokken worden die de samenleving zal benaderen voor een beter beheer van het CSNR.

Relyveld deelt mee dat RGB met deze ondertekening de zoveelste mijlpaal samen met SCF heeft bereikt. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt hoe samen met de lokale gemeenschap het CSNR verder ontwikkeld, beheerd en goed gemonitord kan worden. Relyveld is ervan overtuigd dat met het sluiten van goede partnerschappen, in deze met de SCF, er goede resultaten geboekt kunnen worden. Hij spreekt de hoop uit dat de goede samenwerking met SCF voort mag gaan. Ook geeft hij aan dat het ministerie er alles aan zal doen om het natuurreservaat die plek te laten behouden die het zich eigen heeft gemaakt in de wereld.

Johanns hoopt dat de foundation de nodige ruimte krijgt van het ministerie om zaken rondom het natuurreservaat te blijven financieren. Hij geeft aan dat behalve dit project de SCF zich momenteel bezig houdt het Mangrove- en het No kwik project.
Het CSNR beslaat 10% van Suriname en bestaat uit 1.6 miljoen ha primair tropisch regenwoud. Het is het grootste natuurreservaat van Suriname en een van de grootste beschermde tropische regenwouden ter wereld. Het reservaat staat sinds 2000 op de werelderfgoedlijst van de Unesco.
Advertenties

Tuesday 03 October
Monday 02 October
Sunday 01 October