Salaris alle ministers is ruim SRD 15.000 netto
16 Aug 2015, 00:01
foto
Het salaris van een minister.


Alle ministers zullen op basis van de wettelijke bepalingen hetzelfde salaris krijgen, ongeacht hun vorige functie. Een minister ontvangt op basis van de wet 2x het salaris van een departementsdirecteur. Het brutosalaris is 2x SRD 9.044 = SRD 18.088. Het salaris van de president is 2x dat van een minister en van de vicepresident 1,75 maal.
Ministers hebben verder recht op een representatietoelage van 25% van zijn loon, vrije geneeskundige behandeling (ook voor het gezin) en andere voorzieningen.


Een minister ontvangt met de representatietoelage bruto ruim SRD 22.000. Na aftrek van pensioen en algemene oudedagsvoorziening ontvangt de functionaris netto SRD 15.695. De president en vicepresident hebben een representatie van 30% van het brutosalaris. Het bruto basissalaris van de president is SRD 36.176 plus SRD 10.850 representatietoelage is ruim SRD 47.000. De president heeft recht op diverse voorzieningen, waaronder ook huisvesting.

Het salaris van de vicepresident wordt 1,75 maal het salaris van een minister. Dat komt neer op SRD 31.000 met daarboven op nog 30% representatietoelage en andere voorzieningen.
Een ex-minister krijgt per maand een onderstand van 20% van het salaris. Verder 2% pensioen voor elke maand dat hij minister is geweest. Indien de periode van vijf jaar volgemaakt is, is de onderstand SRD 3.600 en een ministerspensioen van SRD 1.800. Indien ex-ministers het zestigste levensjaar nog niet bereikt hebben, mogen ze opteren voor het maximum salaris van een directeur. De minister die vijf jaren heeft gediend en nog geen zestig is krijgt dan een inkomen van ongeveer SRD 15.000 bruto.
Advertenties