Staatsolie parkeert Ethanol- en Suikerproject Wageningen
20 Jul 2015, 13:19
foto


Het Ethanol- en Suikerproject te Wageningen is voor onbepaalde tijd stopgezet door Staatsolie. Hiertoe is volgens het bedrijf overgegaan door de daling van wereldmarktprijs van olie en het uitblijven van een geschikte landbouwpartner.

Staatsolie zegt dat de sterke daling van de olieprijs ertoe geleid heeft de uitgaven te evalueren en het investeringsprogramma aan te passen. Projecten met een relatief laag rendement en veel onzekerheden krijgen een lagere prioriteit in de projectenportfolio. "Investeringen voor handhaving van de olieproductie op 17.000 vaten per dag, uitbreiding van de oliereserves en het in productie brengen van de raffinaderij genieten voorkeur", deelt Staatsolie mee. De districtscommissaris van Nickerie en de contractors die diensten leveren voor dit project zijn reeds geïnformeerd.

De uitvoering van dit project begon in 2013, nadat de haalbaarheid was aangetoond via een proefproject dat drie jaren duurde. In de proefperiode, die op 18 december 2010 startte, is op een areaal van 17 hectare een aantal suikerrietvariëteiten geselecteerd waarmee de commerciële productie zou worden uitgevoerd. De ontwikkeling van de suikerrietkwekerij van 300 hectare was al gestart. De aanleg van een initieel productie-areaal van 150 hectare was in voorbereiding en het gereedmaken van het fabrieksterrein bevond zich in de startblokken, meldt Staatsolie. Er worden geen mededelingen gedaan over de investering en het aantal banen dat verloren gaat.

Mededelingen maart 2014
In maart vorig jaar deelde Staatsolie bij de presentatie de resultaten in 2013 het volgende mee over het Ethanolproject:

"Staatsolie zal in Wageningen (Nickerie) een ethanol- en suikerfabriek bouwen. Het besluit om hierin ongeveer US$ 300 miljoen te investeren, is genomen op basis van de goede resultaten van haalbaarheidsstudies en een proefteelt van suikerriet van eind 2010 tot begin 2013. De fabriek zal na de ingebruikname jaarlijks 40 miljoen liter ethanol en 42.500 ton suiker produceren. Negentig procent van de ethanol zal in de Staatsolie raffinaderij worden toegevoegd aan de geproduceerde gasoline, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan een schoner milieu. Het brandstofmengsel zal op de markt worden verkocht als E15 gasoline. De rest van de ethanol zal worden geëxporteerd. Van de geproduceerde suiker zal 12.000 ton lokaal worden afgezet, genoeg om de totale vraag naar bruine suiker op jaarbasis te dekken. Het resterend deel zal aan het buitenland worden verkocht. Uit het afval van de suikerriet zal 25 MW aan energie worden opgewekt waarvan 14 MW zal worden geleverd aan het openbaar elektriciteitsnet in Nickerie.

Ter voorbereiding op de productie van E15 gasoline is op 10 september 2013 het finale rapport gepresenteerd van de eerste fase van het E15-testprogramma. De studie heeft negen maanden geduurd en de conclusie is dat het Surinaamse wagenpark goed kan rijden op E15 (een mengsel van 15 volumeprocent ethanol en 85 volumeprocent gasoline). Op 5 maart 2014 is de tweede fase van het testprogramma gestart waarbij de compatibiliteit van de opslagfaciliteiten en E15 onderzocht zal worden."
Advertenties

Tuesday 27 September
Monday 26 September
Sunday 25 September