Monorath herkozen als deken Orde van Advocaten
13 Dec 2014, 10:05
foto
Het nieuwe bestuur van de Surinaamse Orde van Advocaten. In het midden deken Harish Monorath.


De jurist en parlementariër van Nieuw Suriname, Harish Monorath, is vanmorgen bij enkele kandidaatstelling herkozen tot deken van de Surinaamse Orde van advocaten (SOVA). De verkiezing vond plaats in het Parkgebouw.

Monorath werd het vorige jaar in december al gekozen in deze functie. Hij verving de toenmalige deken Stanley Marica, die de maximale leeftijd van 65 jaar voor deze functie had bereikt. Er werd toen slechts voorzien in de functie van een deken met hetzelfde bestuur van Marica.

De indiening van kandidatenlijsten is afgesloten op 27 november. De verkiezingscommissie heeft vanmorgen vastgesteld dat tot die datum alleen de lijst-Monorath was ingediend. “Ik noem mijn bestuur een consensusbestuur omdat ik alle kantoren heb geraadpleegd en heb geprobeerd om een brede vertegenwoordiging te hebben in het nieuwe bestuur. Kennelijk heeft dat er toe bijgedragen dat er geen behoefte was voor nog een andere kandidatenlijst”, meent Monorath.
In het nieuwe bestuur hebben zitting de advocaten Ronny Oemar, Lygia Palmburg, Michelle Lau-Kersenberg, Iris Nazir, Jimmy Jhakri en Joan Nibte. Bij de verkiezing wordt alleen de deken in functie gekozen. In een bestuursvergadering worden de andere functies ingevuld. De zittingsduur van het bestuur is drie jaar, tot december 2017.

Monorath zegt dat enkele doelen en activiteiten van het oud-bestuur worden gecontinueerd. Er zal gewerkt worden aan veel betere overlegstructuren en communicatie. Het nieuwe bestuur zal zich inzetten voor het instellen van nieuwe tarieven voor kosteloze bijstand vanuit de overheid. Dit bedrag is nu SRD 250 en niet voldoende om de kosten voor een rechtszaak redelijk te dekken. Gedacht wordt aan minimaal SRD 1000.
Bij het verlenen van kosteloze rechtsbijstand wil de SOVA, nagaan hoe een andere manier gevonden kan worden om vergoedingen bij de overheid te declareren, zonder dat er in een rechtszaak vonnis is gewezen, maar in plaats daarvan er een schikking heeft plaatsgevonden. Declaraties kunnen nu uitsluitend plaatsvinden met het overleggen van een rechterlijke vonnis. Het bestuur wil ook werken aan een eigen gebouw voor de Orde.

Wilfred Leeuwin
Advertenties

Wednesday 30 November
Tuesday 29 November
Monday 28 November