Duurzame ontwikkeling en werk pijlers democratie
14 Nov 2014, 15:00
foto
Ferdinand Welzijn, voorzitter VSB. (Foto: Projekta/Martin Redjodikromo)


Duurzame ontwikkeling en werk behoren tot de fundamentele pijlers binnen een democratische samenleving. Naar het model van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) komt dat neer op maatschappelijk verantwoord ondernemen dat tegelijkertijd kansen biedt aan mannen en vrouwen om zich gelijkwaardig, vrij en veilig te ontwikkelen in eerbare beroepen.

Hierover hebben de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en de vakcentrale C-47 donderdagavond gediscussieerd met het publiek. De discussie was onderdeel van de serie discussieavonden van stichting Projekta, in de 'Democratiemaand'.
VSB-voorzitter Ferdinand Welzijn zei in zijn inleiding dat de best draaiende bedrijven die zijn waar er goede arbeidsverhoudingen zijn vastgelegd in een arbeidsovereenkomst en waar aandacht is voor de belangen van de arbeiders. Er zal een evenwicht moeten zijn tussen de belangen van het bedrijf en die van de werknemers. Duurzaam ondernemen houdt volgens de VSB-voorman ook in dat bedrijven zich niet alleen richten op winst. Ze moeten ook duurzaam gebruik maken van natuurlijke hulpbronnen, gemeenschappelijke projecten uitvoeren, en een voorbeeld zijn voor hun omgeving. Zij die een voorsprong hebben in bijvoorbeeld ICT dienen die ook in te zetten om anderen te laten groeien. De VSB die op 28 maart volgend jaar 65 wordt, zal om het verantwoord en duurzaam ondernemen te stimuleren uitkomen met en competitie award voor bedrijven die zich beijveren voor verantwoord ondernemen.

Verspilling
Welzijn merkte op dat de huidige Surinaamse situatie een is van verspilling van energie en menskracht. Ook bij de overheid is dat het geval. Hij stelde vast dat er een hoge import is van buitenlandse werkkrachten. In 2013 zijn meer dan honderd werkvergunningen verstrekt aan Filipijnse importkrachten. Voor de hoge import van werknemers zijn er verschillende redenen als de kleinschaligheid van de bevolking, het gemis aan goed opgeleid kader, maar vooral ook dat het onderwijs niet is afgestemd op de behoefte van de arbeidsmarkt. Daarnaast biedt de overheid te gemakkelijk baantjes aan waar vaak sprake is van nepotisme. Op die manier wordt het ondernemerschap niet gestimuleerd.

De werkgeversorganisatie ziet graag dat met spoed gewerkt wordt aan wetgeving. Dit heeft vooral te maken met de slechte positie van Suriname op de internationale index voor ‘Doing Business’. Ferdinand deelde mee dat Jamaica door het drastisch aanpassen van zijn wetgeving nu op de eerste plaats staat van landen in de regio en op de internationale index met tientallen plaatsen omhoog is gegaan. Een heikel punt waardoor het ondernemerschap niet wordt gestimuleerd, is het stuiten op politieke belangen en weinig coördinatie bij de overheid. Daarnaast zal de infrastructuur voor energie, ICT, water en wegen, aangepakt moeten worden. Welzijn besloot zijn inleiding door scherp te benadrukken het aanpassen van het onderwijs op de behoefte van de arbeidsmarkt en het dringend aanpakken van de corruptie.

Wilfred Leeuwin
Advertenties

Friday 22 January
Thursday 21 January
Wednesday 20 January