Verkorte rechtersopleiding trekt 35 kandidaten
11 Nov 2014, 13:00
foto
Minister Edward Belfort met aan weerszijden de Raad van Rechters in opleiding. (Foto: Raoul Lith)


Het tekort aan rechters wordt door een verkorte opleiding ingelopen. Minister Edward Belfort van Justitie en Politie heeft maandag daartoe de Raad van Rechters in Opleiding (RIO-Raad) geïnstalleerd. Hij zegt dat de regering ernaar heeft gestreefd om hier invulling aan te geven.

"We hebben sinds mijn aantreden oud rechter Alfred Veldema aangetrokken als adviseur. Onder zijn kundige leiding hebben we eraan gewerkt dat er nu een staatsbesluit is gekomen. En we zijn aan de slag geweest," stelt Belfort. Het is de eerste keer dat er een RIO-opleiding is.

Voor deze verkorte rechtersopleiding hebben 35 kandidaten zich opgegeven. "We grappen niet met de rechterlijke macht en we hebben alle zeilen bij gezet om zaken in goed vaarwater te brengen." De bewindsman heeft ook de opleiding voor deurwaarders aangehaald, die voor het eerst is gedraaid. "Ook het tekort aan griffiers bij de rechterlijke macht wordt weggewerkt zodanig dat het apparaat goed kan functioneren." Hij stelt dat er rechters kunnen worden geplaatst, "maar zonder personeel is het ook geen doen."

In de raad zitten rechter Dinesh Sewrattan als voorzitter, Jennifer van Dijk- Silos (ondervoorzitter), Jules October (secretaris). De leden zijn Inez Sedney–Huyzen (directeur van het ministerie van Justitie en Politie), Ferdinand Welzijn (VSB) en Raj Jadnanansingh (ADEK). Tijdens de installatie heeft de bewindsman de stukken van de reflectanten overhandigd aan de voorzitter van de raad.

“We hebben een belangrijke taak. Iedereen weet dat het Hof onderbezet is, en niet een beetje ook,” zegt Sewrattan. Hij vindt dat er heel veel werk te verzetten is. “De RIO is een verkorte procedure om tot rechter benoemd te kunnen worden. Wij gaan op een verantwoorde manier die rechters proberen te leveren binnen een kortere duur dan de RAIO (Rechterlijke Ambtenaar in Opleiding)-opleiding.”

Belfort wijst erop dat er geen geheime dingen achter gesloten deuren zijn geweest. “De reflectanten moesten hier een formulier halen. De datum waarop de formulieren zijn afgehaald en ingeleverd staan erbij vermeld. De stukken die zijn ingeleverd zijn in een pakket vervaardigd voor de raadsleden,” geeft hij de procedure die is gevolgd weer.


Raoul Lith
Advertenties

Monday 18 January
Sunday 17 January