Projekta staat stil bij keuzes die er worden gemaakt
09 Nov 2014, 06:00
foto


Projekta start de 7e editie van de Democratiemaand maandagavond in de Ballroom van Lalla Rookh. Armstrong Alexis, Deputy Resident Coordinator van de UNDP in Suriname, en Steven Debipersad, bestuurslid van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) zijn dan de inleiders bij de discussie 'Democratie, Duurzame Ontwikkeling, en Goed Bestuur'. Projekta zegt ervoor gekozen te hebben om dit jaar stil te staan bij de keuzes die moeten worden gemaakt over de toekomst van het land.

De strijd tussen politieke partijen is al lang voor de verkiezingsdatum losgebarsten. Helaas beperkt de conversatie zich tot nu toe vooral tot verhalen van overlopen, interne partijstrubbelingen, slogans en afgeven op de tegenstanders. Wat wij nauwelijks horen zijn de inhoudelijke ideeën, stelt Projekta. Op basis waarvan moeten wij kiezen? Wat is het concrete idee van de verschillende partijen voor ontwikkeling, welzijn en welvaart van de politieke partijen? Welke zijn de prioriteiten, wat is het voorgestane plan van aanpak? Dat komt nauwelijks aan bod, tenzij in vage beloftes en slogans.

Tijdens deze Democratiemaand wordt met verschillende betrokkenen van het maatschappelijk middenveld gekeken naar wat zij vinden dat de stand van zaken is en welke de prioriteiten zouden moeten zijn voor toekomstig beleid. Het gaat onder andere om economische ontwikkeling en goed bestuur, arbeid, milieu en rechten van vrouwen, seniore burgers, LGBT, mensen met een beperking en kinderen. Vertegenwoordigers van de VES, Vakbeweging, VSB, VIDS, WRC, LGBT Platform, Blindenzorg, BBGO en Green Heritage Fund buigen zich hierover. Giwani Zeggen en Jacintha Dundas kijken naar aspecten van de democratische cultuur binnen respectievelijk de sportwereld en het Decentralisatieprogramma DLGP - wat zegt het over het idee van democratie?

Armstrong Alexis spreekt maandagavond 19.00 uur over de relatie tussen Democratie en Duurzame Ontwikkeling. Volgend jaar zullen de VN-lidlanden het vervolg op de Millenniumdoelen bepalen. Duurzame Ontwikkeling is daarbinnen het kernbegrip – is duurzame ontwikkeling zonder democratie mogelijk? Wat zullen de Sustainable Development Goals voor impact hebben op ontwikkelingsrichtingen van VN lidlanden als Suriname?
Steven Debipersad buigt zich over de relatie duurzame economische ontwikkeling en goed bestuur – kan het een zonder het ander? Wat zijn voor de VES de prioriteiten voor economische ontwikkeling en goed bestuur de komende jaren?
Advertenties

Friday 22 January
Thursday 21 January
Wednesday 20 January