Nabestaanden dienen klacht in bij OAS-commissie
01 Sep 2014, 12:06
foto


Nabestaanden van de vijftien vermoorde mannen op 8 december 1982, hebben op 29 augustus een klacht ingediend bij de Inter-Amerikaanse Commissie voor de rechten van de mens van de Organisatie van Amerikaanse Staten. Zij vinden dat de verdachten niet 'adequaat worden vervolgd'.

De nabestaanden hebben op 28 augustus ook een verzoek gericht aan de Krijgsraad om zich te mengen in alle 8 december strafprocessen. De procesgemachtigden hadden in de zaak tegen Edgar Ritfeld al een verzoek hiertoe ingediend. Op 7 april hebben de procesgemachtigden Stanley Marica, Hugo Essed en Marja Vos de gelegenheid gekregen om het verzoekschrift toe te lichten op de zitting van de Krijgsraad in Boxel.

De nabestaanden willen een actieve rol vervullen in het strafproces en ook mede bewijslast leveren. De procesgemachtigden hebben gezegd dat er geen aparte regels nodig zijn, omdat artikel 8 van het Inter-Amerikaans Verdrag voor de Rechten van de Mens rechtstreeks werkt. De advocaten zeiden op 7 april dat door de gewijzigde Amnestiewet van 2012 de nabestaanden hun mening niet hebben kunnen geven. Na de aanname van de gewijzigde Amnestiewet hebben de nabestaanden de behoefte aangegeven om een actieve rol te vervullen in het strafproces. De Krijgsraad zou op 28 juli antwoord geven op dit verzoek. Die zitting is verschoven omdat 28 juli een nationale vrije dag was. Deze zitting wordt op 13 oktober gehouden.

De Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede, de Stichting 8 december 1982 en de procesgemachtigden houden woensdag een persconferentie over de stappen die ondernomen zijn.
Advertenties

Saturday 01 April
Friday 31 March
Thursday 30 March