SCB zet stijgende winsttrend ook in 2013 voort
14 Aug 2014, 16:00
foto
Stanley Mathura, directeur SCB.


De Surichange Bank NV (SCB) heeft het afgelopen jaar haar stijgende winsttrend voortgezet. De brutowinst over het boekjaar 2013 bedroeg SRD 7,7 miljoen, een stijging van 26% ten opzichte van 2012. Het balanstotaal is met 17% toegenomen tot SRD 381 miljoen.

Het jaar daarvoor, in 2012, was dit nog SRD 322 miljoen en de winst SRD 6,1 miljoen. De aangetrokken middelen zijn gestegen met SRD 55 miljoen en de uitzettingen met SRD 42 miljoen.

De vrij stabiele monetaire en macro-economische situatie hebben volgens SCB-directeur Stanley Mathura ertoe bijgedragen dat de bankinstelling dit resultaat heeft bereikt. De algemene vergadering van aandeelhouders heeft vandaag besloten 25% van de winst na belastingen uit te keren aan de aandeelhouders en de rest toe te voegen aan de algemene reserve.

Evenals het vorig jaar is er een lichte daling in de overmakingen, de zogenaamde remittance van familieleden in Nederland naar Suriname, zegt bankdirecteur Mathura. Hij heeft zijn voorspelling dat de recessie in Europa op termijn effecten kan hebben op de overmakingen vanuit het buitenland, zien uitkomen. Ook het effect van de daling in de grondstofprijzen met als gevolg een minder sterke groei van de nationale economie is uitgekomen. Hij wijst wederom op de dalende prijzen voor grondstoffen die negatieve effecten kunnen hebben op de nationale economie, met name de staatsinkomsten.

Trots merkt Mathura op dat de SCB, ook bekend als de “diaspora bank”, 8 jaar geleden met een balanstotaal van nog geen SRD 5 miljoen was gestart. Vandaag de dag is het balanstotaal bijna 80 maal groter. Deze sterke groei van de SCB heeft te maken met het sterk vertrouwen van cliënten in de bank. Mathura bedankt dan ook het publiek voor dit sterk vertrouwen.
Advertenties