Surinaams Arbitrage Instituut nieuw leven ingeblazen
27 Jul 2014, 07:00
foto


De in 1954 opgerichte Stichting Surinaams Arbitrage Instituut (SAI), op initiatief van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), wordt nieuw leven ingeblazen. Tot de jaren negentig van de vorige eeuw heeft het SAI een aantal succesvolle arbitrages uitgevoerd. Daarna is het lange tijd stil gebleven. Op 4 augustus vindt de proclamatie plaats van het instituut in Cornerhouse.

Voorzitter van de VSB, tevens fungerend voorzitter van het SAI, om een reactie gevraagd, zegt aan Starnieuws dat het heractiveren van dit instituut als actiepunt opgenomen is in het strategisch beleidsplan van de bedrijfslevenorganisatie. Hiermee wordt gestreefd om het ondernemingsklimaat in Suriname, positief te beïnvloeden. In het nieuwe bestuur van het SAI dat een jaar geleden ingesteld is, hebben zitting vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, het notariaat, het Hof van Justitie, Vereniging Economisten, Consumentenkring en de mediation groep Suriname.

Het SAI heeft tot doel te bevorderen dat geschillen tussen rechtssubjecten door middel van arbitrage, bindend advies of mediation worden voorkomen, beperkt of tot een oplossing worden gebracht. Het SAI is toegankelijk voor eenieder die een geschil heeft, dat zich voor deze vorm van beslechting of bemiddeling leent. Vergeleken met juridische procedures is arbitrage efficiënter en effectiever en kan daardoor ook kostenbesparend zijn.
Advertenties

Friday 22 January
Thursday 21 January
Wednesday 20 January