Goudzoekers Baling Soela en Brownsberg ontstemd
29 Apr 2014, 06:00
foto
Districtscommissaris Ivonne Pinas van Brokopondo in gesprek met goudzoekers. (Foto: BIC Brokopondo)


Jongeren van Baling Soela die in de goudsector werken, zijn ontstemd over de post van de commissie Ordening Goudsector (OGS) in het gebied. Zij hebben hun beklag gedaan bij districtscommissaris (dc) Ivonne Pinas van Brokopondo. Terwijl de jongeren het gebied moesten verlaten, zagen ze dat de mannen van OGS bevriende personen in de gelegenheid gesteld hebben om goud te zoeken in het gebied.

Dc Pinas kon volgens het Burger Informatie Centrum (BIC) Brokopondo haar oren niet geloven dat de OGS-post meegedeeld heeft dat zij op de hoogte is van de verwijdering. Het gaat om Dam 10 in het concessiegebied van Suralco. Pinas toog met de goudzoekers naar het gebied en trof een enorme bedrijvigheid ter plekke aan. De dc wilde opheldering over het feit dat aan de goudzoekers meegedeeld is dat zij op de hoogte is van de verwijdering. De OGS-medewerkers zeiden dat ze het van derden te horen hebben gekregen.

Tot orde roepen
Manager van OGS, Gerold Dompig, om commentaar gevraagd, zegt aan Starnieuws dat vandaag de mannen op de post tot orde geroepen zullen worden. Het is niet de bedoeling dat goudzoekers worden verwijderd en anderen wel in de gelegenheid gesteld worden om activiteiten te ontplooien. Deze kwestie zal tot de bodem worden uitgezocht, deelt Dompig mee. Hij vraagt zich af waarom geen contact is gemaakt met hem of het hoofdkantoor. Dompig benadrukt dat in het concessiegebied van Suralco, bij de dammen geen goudactiviteiten ontplooid mogen worden. Dit is goed doorgesproken met alle betrokkenen. Hij zal de mannen bij de post om rekenschap vragen.

Terwijl de dc bezig was met de goudzoekers van Baling Soela, kwamen ook de mannen die in het Brownsberg-gebied actief zijn, naar de dc om hun problemen te bespreken. OGS had aangegeven dat ze ontruimd zouden worden. Beide groepen goudzoekers zijn verhit. De dc heeft hen tot rust kunnen brengen. Zij hebben op het commissariaat oplossingsmodellen besproken. De goudzoekers zeggen dat ze een structurele oplossing willen.
Advertenties

Wednesday 29 November
Tuesday 28 November
Monday 27 November