Surinaams Arbitrage Instituut krijgt nieuw leven
27 Jan 2014, 20:00
foto
Vooral bij bouw-en aannemingsgeschillen kan de hulp van het Surinaams Arbitrage Instituut worden ingeroepen.


Het Surinaams Arbitrage Instituut (SAI) is na een lange periode van inactiviteit nieuw leven ingeblazen. Zo is er vorig jaar augustus een nieuw bestuur aangetreden met Robby Rodrigues als voorzitter.

De volgende stap is de statuten en het arbitrage reglement aanpassen. Er is intussen ook een lijst van arbiters geïdentificeerd uit diverse disciplines en deskundigheid. Het SAI bestuur praat woensdag met deze potentiële arbiters.

Het SAI is in 1954 opgericht op initiatief van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB). Het instituut moet partijen helpen bij de oplossing van geschillen, zowel door arbitrage als door een bindend advies. Het gaat om geschillen die ontstaan uit of naar aanleiding van overeenkomsten op het gebied van de koophandel in de ruimste zin. Het Surinaams Burgerlijk Wetboek biedt partijen aan om bepaalde geschillen te onderwerpen aan de uitspraak van scheidsmannen of arbiters. Uit hoofde hiervan is het SAI ontstaan.

Volgens de VSB heeft het instituut in de afgelopen jaren zijn bestaansrecht bewezen. Hij heeft diensten verleend bij de beslechting van diverse geschillen door deskundigen (arbiters) in voornamelijk de bouw- en aannemingssector. In de laatste jaren is mede door onbekendheid met het SAI, nauwelijks of geen gebruik gemaakt hiervan. In de geschillenregeling in diverse contracten is er echter wel melding van gemaakt.
Advertenties