Houtconcessierechten eenzijdig verhoogd
06 Jan 2014, 20:00
foto


De houtconcessierechten worden verhoogd van SRD 1,23 naar SRD 20 voor een hectare per jaar. De leden van de Algemene Surinaamse Hout Unie zeggen deze informatie uit de pers vernomen te hebben. De sector zou niet gekend zijn bij deze ophanden zijnde verhoging en onder de leden van de ASHU is ongerustheid ontstaan over 'deze terloopse mededeling' van de minister van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer, Steven Relyveld. De ASHU zal deze kwestie in een spoedberaad bespreken.

De unie zegt in een persbericht dat er reden tot fundamentele bezorgdheid is over deze eenzijdige beslissing van de minister. “Aan alle eerdere rekenmodellen van de FAO (Food and Agricultural Organization of the UN) is volkomen voorbijgegaan, terwijl de sector volledig genegeerd is in het voorbereiden van zo een cruciale beslissing die de toekomst van de houtsector regardeert.”

De ledenvergadering van de vereniging zal na het verkrijgen van de juiste informatie, het probleem bespreken. “De genomen actie van de minister wordt zeer betreurd, daar de voorgestelde buitensporige verhoging elke bedrijfseconomische grondslag mist en niet op de realiteit lijkt te berusten,” schrijft de unie.
Advertenties

Wednesday 30 November
Tuesday 29 November
Monday 28 November