VSB: Transformatie informele sector naar formele belangrijk
31 Dec 2013, 04:00
foto


De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) vindt dat een transformatie van de informele sector naar een formele, een belangrijk vraagstuk wordt voor Suriname. Wereldwijd is er een groeiend bewustzijn dat een nationaal beleid gericht op het transformeren van de informele naar formele bedrijvigheid de sociale- en economische ontwikkeling ten goede komt.

In haar terugblik op 2013 vermeldt de bedrijvenorganisatie dat de bijdrage aan het bruto binnenlands product (bbp) van de informele sector in 2009 werd geschat op 20%. Het is een vaststaand feit dat de informele sector banen creëert en inkomsten en daardoor dus ook een behoorlijke bijdrage levert aan het bbp. Informele bedrijven en werkers hebben lagere kosten. Ook formele bedrijven hebben een kostenvoordeel als ze van informele producten of diensten gebruik maken.

Nadelen duidelijk
De VSB vraagt zich in haar terugblik af of deze voordelen opwegen tegen de duidelijke nadelen van een informele sector. De vraag is dan ook of Suriname deze tweedeling wil blijven behouden of dat er een keus moet worden gemaakt voor de transitie van de informele- naar de formele economie.
Verwezen wordt naar een sessie van de VSB in november waar deze vraag centraal stond. Daar is aangetoond dat het niet alleen gaat om een keuze van de overheid. Ook binnen de formele sector wordt er door bedrijven gebruik gemaakt van informele activiteiten, of wordt ‘informeel werken’ door werknemers buiten kantooruren, door de werkgever gedoogd.

Werkers in de informele sector kampen veelal met slechte arbeidsomstandigheden en -voorzieningen en lopen de kans in een vicieuze cirkel van armoede terecht te komen. Er is sprake van imago schade voor het bedrijfsleven, de overheid en het land. De overheid mist inkomsten aan belastingen. De formele sector wordt geconfronteerd met oneerlijke concurrentie. Producten of diensten uit de informele sector zijn vaak van slechte kwaliteit. Bij continuering van de huidige situatie zal er steeds meer sprake zijn van ondermijning van wetten, gezag, openbare orde en bestuur. Een verdere segmentering van de economie zal ook sociale gevolgen met zich meebrengen. Er is gevaar voor toenemende criminaliteit, voor onveiligheid, voor het toepassen van eigen recht en gevaren voor de volksgezondheid.
De Arbeidsorganisatie ILO spoort landen dan ook aan om een wettelijk- en institutioneel kader in het leven te roepen voor de transitie. In september organiseerde de ILO te Genève een tripartiete bijeenkomst over dit onderwerp. De VSB zal in 2014 initiatieven van de overheid gericht op de transitie van de informele economie volledig ondersteunen, meldt de VSB in haar terugblik.
Advertenties