Interim-manager douane haalt uit naar bedrijfsleven
18 Sep 2013, 01:00
foto


De Staat loopt veel inkomsten mis door vrijstellingen die worden voor de invoer van bedrijfsmiddelen. In de afgelopen 3,5 jaar heeft de overheid meer dan een half miljard SRD aan vrijstellingen verstrekt. Aanand Ramdjielal, interim-manager bij de douane, haalt fel uit naar het bedrijfsleven, dat volgens hem ervoor moet zorgen dat de overheid haar rechtmatig deel van de inkomsten kan innen.

De minister van Financiën, Adelien Wijnerman, heeft het bedrijfsleven intussen laten weten dat zij de beschikking voor vrijstelling van invoerrechten voor bedrijfsmiddelen niet meer verlengt. De beschikking is op 15 september verlopen. Starnieuws verneemt dat een ander heikel punt de particuliere entrepots zijn, waar meer dan een miljard SRD aan goederen ligt opgeslagen waarop geen invoerrechten zijn betaald. Het gros van deze goederen vindt zijn weg via allerlei creatieve manieren weer op de Surinaamse markt. De goederen worden in entrepots opgeslagen met de bedoeling deze verder te exporteren naar bijvoorbeeld Guyana, dus zijn er voor deze goederen nog geen invoerrechten betaald. In werkelijkheid wordt slechts een fractie geëxporteerd.

Minder geduldig
Ferdinand Welzijn, voorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, wacht een ontmoeting met de minister van Financiën in de kwestie van de vrijstellingen af. Ramdjielal is minder geduldig. Aan Starnieuws zegt hij dat er steeds wordt geklaagd dat bonafide bedrijven het te verduren hebben. Hij vraagt zich af wat bedoeld wordt met bonafide. “Willen de eerste 10 tot 20 bonafide bedrijven opstaan en zich publiekelijk presenteren in het kader van transparantie,” daagt hij het bedrijfsleven uit. “Als deze groep het zo zwaar heeft en zij het moeten afleggen tegen de malafide handel, waarom hebben ze niet eerder aan de bel getrokken, waarom hebben ze geen wettig bewijs geleverd of zelf maatregelen getroffen.”

Ramdjielal vindt dat zowel de VSB als het Suriname Business Forum hebben aangeven dat handelaren hebben geprofiteerd van de vrijstellingen. “Zolang het eigen belang niet in het geding is en het handhaven van zulks een status quo met even zo voordelen heeft en had, durft dus geen haan te kraaien. Ze varen er wel bij.” Hij wijst erop dat de VSB eerder heeft aangegeven geen moeite te hebben met de pre-shipment inspection (psi). “Als de VSB in alle toonaarden verkondigt dat ze geen moeite hebben met controle en toezicht, waarom dan zo een trammelant en de overheid vragen om na amper 5 tot 6 weken om stopzetting van de psi.” Hij vraagt zich af dat als het bestuur in het land nu wel degelijk maatregelen treft of voornemens is dat te doen, waarom hem dan niet de ruimte wordt geboden. “Het is toch de legitieme bevoegdheid van de leiding van het land.” Ramdjielal wijst op een uitspraak van Julius Nehere: ‘het volk heeft inspraak, doch het moet mij niet beletten besluiten te nemen.’
Advertenties