Carl Breeveld: Ik hou de president aan zijn woord
18 Mar 2013, 07:00
foto
Carl Breeveld, fractievoorzitter DOE


"Ik hou de president aan zijn woord, uitgesproken tijdens de algemene beschouwingen dat in het eerste kwartaal 2013 de ontwerpwet anti-corruptie bij De Nationale Assemblee er zal zijn. Ik heb daar tot nu toe niets van gemerkt, maar er zullen verdere stappen ondernomen worden om de samenleving bewust te maken. Er is kennelijk sprake van onwil dan wel onmacht."


Dit antwoord geeft Carl Breeveld, fractievoorzitter van de Partij voor Democratie en Ontwikkeling in Eenheid (DOE) aan Starnieuws op de vraag wat hij gaat doen als de anti-corruptiewet deze maand niet ingediend wordt. Breeveld heeft een petitie ondersteund door het publiek, ingediend aan president Desi Bouterse. De politicus zegt dat hij onwil constateert, zeker in vergelijking met de duidelijke taal door de president uitgesproken bij zijn aantreden, dat corruptie met alle hem ten dienste staande middelen bestreden zou worden. Onmacht, omdat de president met lede ogen moet toezien hoe vertrouwelingen aardig in de fout gaan. Optreden zou dan ongetwijfeld inhouden dat de positie van de president in gevaar komt.

Schandaal op schandaal
Breeveld vindt het niet verwonderlijk dat het ene schandaal na het andere de regering achtervolgt. Het is alsof men denkt: "Zo snel mogelijk graaien en dan zien we nog wel of er anti-corruptiebeleid moet komen." Het schandaal rond onderminister Mahender Gopi is niet afdoende afgehandeld. Hij werd wel ontheven, maar hij mag vrolijk verder met 94.600 ha Surinaams grondgebied op zijn naam.
De kwestie-Sew A Tjon met 600.000 ha grond voor exploratie is ook weer zo een kwestie die talloze vraagtekens oproept.

"De aankoop van de ambassade gebouwen in Brussel en Parijs waar miljoenen mee gemoeid zijn, kan niet terdege verantwoord worden. De bedragen komen op de begroting niet voor, en de president wist er naar mijn mening niets van af. Als dat het geval was, had hij mij al lang antwoord op vragen betrekking hebbende op deze zaak gegeven", stelt Breeveld.
Recentelijk is er regeringsadviseur Errol Alibux voor Turkije benoemd die in de gemeenschap in opspraak is in verband met allerlei grondkwesties. Er is een duidelijk protest geweest met aanbieding van een petitie bij De Nationale Assemblee en het kabinet van de president waarin deze ambassadeur op oneerlijke wijze gronden ten behoeve van familie toegewezen heeft gekregen. "Nepotisme ten top. Vraagt u het maar aan mevrouw Dini Grootfaam die de acties gevoerd heeft en de president gevraagd heeft maatregelen te nemen. In plaats van maatregelen volgde een beloning in de vorm van een ambassadeurschap. Wat een schande voor onze natie!", zegt de politicus.

Veel voorbeelden
En eenmaal de grondkwestie aangehaald: De oplossingen voor burgers die jaren worstelen met de grondproblematiek blijven uit. Wie geen connecties heeft krijgt niets en mag geduldig wachten. Maar waarom moeten hardwerkende burgers geduldig wachten terwijl anderen in een wip en een zucht hun zaken gedaan krijgen?
Op de ministeries zijn er voldoende schandalen die ons onder ogen komen. Ik noem u over-facturering van te leveren voertuigen bijvoorbeeld. Ook begrotingen van ministeries rond bijvoorbeeld eindejaarsfeesten kloppen soms niet. Er worden zaken opgebracht, die in werkelijkheid niet zijn ontvangen, of bedragen die de stoutste verwachtingen overtreffen.

Aanbestedingen die uitblijven, vrienden en familie die gezegend worden met allerlei opdrachten. Dat zijn schandalen waar absoluut maatregelen tegen moeten komen. Ook gebrek aan transparantie blijft uit waardoor er in veel gevallen geen sprake is van openbaarheid van bestuur. Bestemmingsplannen en toezicht op de uitvoering laten op zich wachten en het lijkt erop dat dit bewust gebeurt. Er wordt in Paramaribo kris kras gebouwd, kolossale bouwwerken, waarvan verantwoordelijken bij de overheid soms niet eens weten, wie er bouwt, wat de bestemming is en of er een buurtonderzoek is geweest. Soms lijkt het erop dat bij confrontatie met bepaalde overheidsfunctionarissen, men doet alsof men het in Keulen hoort donderen. In zulke gevallen hebben we het gevoel niet in een geordende samenleving te zijn maar dat chaos de boventoon voert.

Stem laten horen
"Enkele weken geleden heb ik in De Nationale Assemblee nog mijn stem laten horen over een geprojecteerd sportveld in de Alampiaweg (zijstraat Ringweg) dat in handen kwam van een ondernemer. In dezelfde omgeving was er een school geprojecteerd. Ook dat terrein is op basis van mijn inlichtingen op de veiling gekocht en verrijst daar alles behalve een school. Dit, terwijl kinderen uit deze omgeving kilometers te voet moeten afleggen om elders een school te bezoeken.
In dit kader noemde ik de problematiek van de 'short time hotels', sekslocaties die als paddenstoelen uit de grond verrijzen. Recentelijk nog werden we met nieuwe plannen op dit vlak geconfronteerd", zegt Breeveld.

Op Tourtonne 3 werd eveneens een geprojecteerd sportveld uitgegeven aan partijloyalisten, terwijl de hele buurt zich richtte op het onderhouden en het voorbereiden van een terrein waar sportactiviteiten zouden moeten plaatsvinden. Het terrein aan de Gompertstraat dat gereserveerd was voor het ministerie van Onderwijs, achter de Gijsbertusschool, is eveneens een voorbeeld van corruptieve praktijken. Ook daar verrijzen gebouwen die niets met educatie, sport of ontwikkeling van kunst en cultuur verband houden.

In de omgeving van de Hermitagemall, hebben wij 1,5 jaar geleden ter ondersteuning van de buurtbewoners protest aangetekend tegen de komst van een Car Centre. Na veel wikken en wegen kreeg de ondernemer toch een vergunning van de overheid. Nu blijkt, volgens buurtbewoners, dat de ondernemer overgaat tot het opzetten van een glazen Mall op hetzelfde terrein. Bij navraag is eveneens onduidelijk of dat het geval is. De bekende reactie, don't see, don't know, don’t tell, is opnieuw manifest.

Ondernemers debet
De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven heeft in eerdere commentaren gewezen op de corruptie die welig tiert. Corruptieve praktijken komen echter niet slechts bij de overheid voor. Er komen talloze klachten van burgers binnen die opgelicht worden door bijvoorbeeld malafide personen, die zich aannemers noemen. Men levert slecht werk, licht de burger voor duizenden dollars op, haalt andere malafide installateurs en schilders erbij en samen wordt er gefeest op het zuur verdiend geld van de burger die in goed vertrouwen het werk aan hen gegund heeft. Erger nog, naast deze oplichtingspraktijken betaalt men geen belasting. Er is geen instantie waar men een beroep op kan doen en die sancties kan toepassen, behalve de rechterlijke macht, maar dan moet je ook weer advocaten betalen en van een snelle aanpak is men niet verzekerd.

En dan hebben we het nog niet gehad over de verschillende omkopings- en afpersingsschandalen, onterecht ontvangen bedragen e.d. Suriname doet het niet goed als het gaat om corruptiebestrijding en dat weet de president, die volgens artikel 99 van de grondwet de uitvoerende macht bezit, ook. Alleen wordt er niet gehandeld en lijkt het erop alsof er ruimte gelaten worden voor allerlei personen om maar hun gang te gaan. Optreden tegen corruptieve praktijken blijft achterwege.

Direct handelen
In De Nationale Assemblee, zijn er intern en officieus wel gesprekken gaande over de aanpak van corruptie. Alleen staat het allemaal nog in de kinderschoenen, terwijl de schandalen zich in rap tempo opvolgen. De corruptie is zo ernstig dat direct handelen noodzakelijk is. Iedere dag uitstel geeft ruimte aan nog meer malafide praktijken, die in het nadeel werken van ons volk en vooral de armen en mensen die zich niet kunnen beroepen op allerlei personen die vanwege hun positie maken en breken. "Wij zullen de initiatieven die De Nationale Assemblee wil, ondersteunen, maar we geloven in een en/en benadering. Alles wat kan bijdragen om corruptie te bestrijden, zullen wij voor 100% ondersteunen, of het nu komt van de regering of van DNA", zegt Breeveld.

Daarnaast werkt de DOE partij aan een initiatiefwet. DOE heeft steeds gezegd onvermoeibaar door te zullen gaan om corruptie te bespreken, te voorkomen en te bestrijden. "Dat blijven we doen. In dat opzicht zijn wij een lastige vlieg die de regering en andere verantwoordelijkheden geen rust zal gunnen", zegt Breeveld op ferme toon.
Advertenties

Wednesday 30 November
Tuesday 29 November
Monday 28 November