VSB wijst op gevaar onrealistische loonsverhogingen
22 Jun 2012, 17:00
foto


De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) stelt dat werkgevers vorig jaar looncorrecties hebben gegeven aan werknemers die de inflatie van 10,3% over 2010 overstegen. De SRD is vorig jaar gedevalueerd en prijzen van brandstof en transportkosten zijn verhoogd. Ook prijzen van andere sectoren zoals telecommunicatie, medische voorzieningen en voedsel zijn de lucht ingegaan.

De VSB benadrukt in een persbericht dat een deel van de koopkrachtverlies al gecompenseerd is door de werkgevers. Daarom vinden veel werkgevers dat de correctie de inflatie van 2011 niet te boven mag gaan. De twaalf maandinflatie van vorig jaar is 15.3%. "De huidige dalende prijzen voor brandstof en dalende eurokoers leiden tot lagere prijzen bij de pompstations en de winkels", meent de VSB. De organisatie vindt dat dit ook koopkracht versterkend werkt voor de werknemer.

Gevaar
"Het is herhaaldelijk bewezen dat onevenwichtige loonsverhogingen een directe invloed hebben op de prijzen van goederen en diensten. Deze zogenaamde loon- en prijsspiraal is een groot gevaar voor elke economie", zegt de VSB en wijst de gemeenschap op het gevaar hiervan.

De werkgeversorganisatie brengt onder de aandacht dat ongebreidelde loonsverhogingen de concurrentiekracht van de nog steeds fragiele economie direct zal aantasten. Deze ontwikkeling kan de lange termijn doelstellingen van het land in gevaar brengen. De werkgelegenheid zal volgens de VSB door een dergelijke neerwaartse economische ontwikkeling worden geschaad.

Economische gronden
De VSB vindt dat loonvorming op economische gronden gestoeld moet zijn. "Loonvorming die de productiviteit te boven gaat of die zelfs in gevaar kan brengen, moet koste wat kost worden vermeden. Dit principe geldt voor het particuliere bedrijfsleven maar ook voor de overheid als werkgever", stelt de organisatie.

Benadrukte wordt dat Suriname als kleine open economie geen invloed kan uitoefenen op de inflatoire impulsen uit het buitenland. "Wat wel kan is het behouden van de huidige trend van economische groei en lage inflatie". De VSB vindt dat ondernemingen die winsten genereren, gekoesterd moeten worden omdat daarmee de basis wordt gelegd voor verdere economische groei. Arbeidsonrust om niet realistische loonsverhogingen zijn volgens de VSB een slecht signaal voor investeerders. De VSB vindt dat de vakbeweging dergelijke dreigingen voor de economie een halt moet toeroepen.
Advertenties

Monday 18 January
Sunday 17 January