IACHR: Moorden 8 december zijn mensenrechtenschending
16 Apr 2012, 12:30
foto


De Inter-Amerikaanse Commissie voor de Rechten van de Mens (IACHR), spreekt haar bezorgd uit over de amnestiewet. In een verklaring wordt voor alle duidelijkheid aangegeven dat de moord op vijftien personen op 8 december 1982 tijdens de militaire dictatuur wel degelijk vallen in de categorie mensenrechtenschendingen. Dit geldt eveneens voor moorden gepleegd in de jaren tachtig in dorpen in het binnenland.

De commissie zegt in een verklaring dat ze tijdens de militaire periode veel aandacht heeft besteed aan de mensenrechtensituatie in Suriname. Hierover heeft IACHR verschillende rapportages gedaan. De verklaring komt na een sessie van de mensenrechtencommissie, afgelopen vrijdag.

Belemmering uitvoering vonnis
Benadrukt wordt dat de initiatieven voor zo een wet een inbreuk zijn en een belemmering vormen voor het uitvoeren van vonnissen waar het Inter-Amerikaans Hof al een uitspraak over heeft gedaan. Hieronder valt de slachting te Moiwana. De IACHR heeft geconstateerd dat door dit soort amnestiewetten staten verzuimen hun verplichtingen na te komen jegens internationale wetgeving.

Zowel de commissie als het Inter-Amerikaans Hof benadrukken in de verklaring dat wetten die gemaakt worden om rechtsvervolging en straffeloosheid te bewerkstelligen, onverenigbaar zijn met de Internationale Rechten van de Mens. Op de Surinaamse overheid wordt dan ook het beroep gedaan alles aan te doen om zich te houden aan haar verplichting voor het nakomen de internationale wetgeving. Onomwonden wordt in de verklaring aangegeven dat de amnestiewet gerechtelijk onderzoek in de weg staat.

Ongeldig verklaard
De commissie wijst erop dat de toepassing van zulke amnestiewetten ook in andere landen gevolgen heeft gehad. Diverse landen zijn dan ook gedwongen hun amnestiewet te herzien omdat deze ongeldig verklaard zijn. Die staten zijn opgedragen zich te houden aan hun internationale verplichtingen.

De Inter-Amerikaanse Commissie van de Rechten van de Mens is een belangrijk autonoom lichaam van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS). De commissie ontleent haar mandaat uit het OAS-handvest en het Inter-Amerikaans Verdrag voor de Rechten van de Mens. De commissie is samengesteld uit zeven onafhankelijke leden die gekozen worden op basis van hun persoonlijke kwaliteiten. Zij vertegenwoordigen niet een land, ook niet hun eigen land van herkomst. De leden worden gekozen door de algemene vergadering van de OAS.
Advertenties

Saturday 16 October
Friday 15 October
Thursday 14 October