Verzoek raadslieden in semi-duikbootzaak afgewezen
08 Oct, 02:13
foto


Rechter Maureen Dayala heeft op de rechtszitting van maandag het verzoek van de raadslieden om de voorlopige hechtenis van de verdachten Gonzales C., Jimenez P., Luis R., Sanchez P., Albida B. op te schorten, afgewezen. Deze verdachten staan samen met Alonso V, Margarita B, Mirabal G, van wie de voorlopige hechtenis opgeschort zijn, terecht in de geruchtmakende semi-duikbootzaak. De kantonrechter voerde aan dat de ernstige bezwaren nog overeind staan. 

Tegen Gonzales C., Jiminez P., Luis R, Sanchez P. en Albida B. is acht jaar cel geëist, een boete van SRD 60.000 of een vervangende hechtenis van drie maanden. Tegen Alonso V., Margarita B. en Mirabal G. is er een celstraf geëist van vijftien maanden waarvan twee voorwaardelijk onder aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht met een proeftijd van drie jaar en een boete van SRD 30.000 subsidiair twee maanden hechtenis. 

Raadsman Irvin Kanhai voerde aan dat de verdachten geen gebruik hebben kunnen maken van het recht op contra- expertise. Hij vroeg om het Openbaar Ministerie (OM) niet ontvankelijk te willen verklaren. De advocaat voerde aan dat de deskundige van het OM verklaard had dat het vaartuig reeds voor 95% af was en dat het vaarwaardig was, hoewel de propellers nog niet bevestigd waren. Bij het trekken van de boot gingen de beugels kapot en de boot zonk. Kanhai heeft zijn twijfels over de vaarwaardigheid van de boot. Hij vindt dat de boot niet zeewaardig was. 

Kanhai vindt dat het OM ernstige nalatigheid en slordigheid verweten kan worden. De advocaat benadrukte dat er helemaal geen cocaïne is gevonden in de boot. Verder noemde de raadsman het een onzin dat de boot vervaardigd was om op de Mid-Atlantische route te varen. De tenlastelegging van deelname aan een criminele organisatie noemt Kanhai kinderachtig. 

Collega Raoul Lobo vroeg om algehele vrijspraak van zijn cliënt Mirabal G. Ook hij voerde aan dat er geen sprake is van deelname aan een criminele organisatie. Voorts haalde hij aan dat de medeverdachten zijn cliënt ook niet bezwaard hebben. Raadsman Edward Redjopawiro vroeg om vrijspraak voor zijn cliënt Gonzales C. en merkte op dat hij niet bij de voorbereidingshandelingen betrokken was. Op 4 november zal deze zaak verder behandeld worden.