Akiemboto: Gesprekken gaande over illegalen bij Rosebel
07 Oct, 00:00
foto
Minister Sergio Akiemboto van Natuurlijke Hulpbronnen.


Op instructies van president Desi Bouterse zijn enkele gesprekken gevoerd de afgelopen dagen over de situatie van illegale goudzoekers op het terrein van Rosebel Gold Mines/Iamgold. Een team bestaande uit ministers en leden van het kabinet van de president heeft gesproken met belanghebbenden, zegt minister Sergio Akiemboto van Natuurlijke Hulpbronnen in gesprek met Starnieuws. 

Minister Akiemboto zegt dat met de zogenaamde 'ukemman' afzonderlijk is gesproken. Deze goudzoekers zijn niet aangesloten bij Makamboa, ondernemers uit Nieuw Koffiekamp, waarmee er harde werkafspraken zijn gemaakt. "Er zijn voorstellen aangedragen welke nader zullen worden uitgewerkt alvorens deze bekend worden gemaakt. In ieder geval zijn wij 'on speaking terms'. Een voorwaarde is dat de grote groep wel de mijn moet verlaten, anders wordt het moeilijk om invulling te geven aan de gemaakte afspraken," zegt de bewindsman die in dit stadium geen details kan prijsgeven. 

Het bedrijf is geconfronteerd met illegalen in de zuidelijke putten Mayo en Royal Hill. Tien dagen na de hervatting van de werkzaamheden, werd deze weer gestaakt, nadat ruim zestig illegalen zich bevonden bij de putten. De werkzaamheden werden door de leiding van Rosebel stopgezet uit veiligheidsoverwegingen. In een bericht dat de moedermaatschappij in Toronto, Canada, heeft uitgegeven, staat dat er geen blokkade was. Lokaal heeft het bedrijf geen mededelingen gedaan tot nu toe. De regering en de vakbond werden wel op de hoogte gesteld. 

Reactie Rosebel/Iamgold
Op vragen van Starnieuws antwoordt directielid van Rosebel Gold Mines, Sharmila Jadnanansing, dat zoals in een persbericht van 23 september is aangegeven, er gewerkt wordt met een 30 dagen plan om te komen tot volledige productie in de zuidelijke mijnen/putten. Rosebel heeft meerdere mijnen/putten in het zuidelijke deel en daar is het mogelijk om activiteiten naar gelang de situatie aan te passen. De aanwezigheid van illegale goudzoekers, die de Royal Hill put betreden om tot ontploffing gebrachte stenen, rotsstukken te verzamelen, heeft uiteraard invloed op de werkzaamheden in de zuidelijke mijnen, alwaar ook Rosebel mijnbouwactiviteiten verricht. 

"Om de veiligheid van onze werknemers te garanderen maar ook die van de illegale goudzoekers, waren we genoodzaakt om tijdelijk de mijnbouw activiteiten in de Royal Hill te staken. Op 3 oktober konden wij echter de werkzaamheden in Royal Hill hervatten, terwijl de mijnactiviteiten in andere zuidelijke mijnen gecontinueerd werden. Zoals in ons persbericht van 3 oktober jl. aangegeven, verwachten wij nog steeds binnen de 30 dagen periode de goudproductie volledig op gang te kunnen brengen in de zuidelijke mijnen," zegt Jadnanansing. 

"Wij benadrukken dat indien er illegale goudzoekers in de mijnen aanwezig zijn, op basis van de geldende veiligheidsregels onze werknemers en al het materieel worden verwijderd uit dat gebied in een poging om de illegale goudzoekers te ontmoedigen om in de actieve mijngebieden te werken. Van een blokkade was echter geen sprake, aangezien blokkade specifiek verwijst naar belemmering om een gebied te betreden hetgeen niet het geval was bij Royal Hill. Het inwerking treden van veiligheidsprotocollen bepalen wanneer bepaalde activiteiten worden stopgezet," legt de leiding van Rosebel uit.