Pg bereid met CBvS te praten over opsporingsbevoegdheid
06 Oct, 16:40
foto
Procureur-generaal Roy Baidjnath Panday. (Foto: René Gompers)


Procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday is bereid met de Centrale Bank van Suriname (CBvS) te praten over opsporingsbevoegdheid. De bank wil onder andere zelf bewijs verzamelen van cambio's die de regels overtreden. Gebleken is dat met de huidige Wet Toezicht Geldtransactiekantoren de bank niet snel en rigoureus kan optreden tegen foute cambio's. De pg stelt dat voorkomen moet worden dat de bank ook politiewerk gaat doen. Deze mededelingen deed de pg vrijdag bij de opening van het zittingsjaar van het Hof van Justitie. 

De CBvS heeft de vorige week tijdens een uitgebreide informatiesessie met journalisten, meegedeeld dat zij meer bevoegdheden wil hebben. Aangegeven werd dat de Wet Toezicht Geldtransactiekantoren genoeg artikelen heeft om overtreders aan te pakken, maar hard optreden niet dekt. Sanjay Gaurisankar, hoofd Financiële Markten bij de CBvS, gaf aan dat de wet hooguit een schorsing kan opleveren. Er komt ook een Financial Intelligence Department (FID) die het geldverkeer van cambio's gaat monitoren en andere informatie gaat verzamelen. 

Er zijn aanpassingen voorbereid op de wet om de bank meer bevoegdheid te geven, deelde Faranaaz Hausiel, Deputy Governor Directorate Legal Compliance and International Relations, mee. “We kunnen niet optreden omdat de Centrale Bank-medewerker geen opsporingsbevoegdheid heeft. En daar schort het aan. Om elke illegale aan te pakken en in het straftraject te brengen, dien ik bewijs én de bevoegdheid om dat bewijs te vergaren, te hebben. We hopen dat met de aanpassingen van de wet, de FID en de opsporingsbevoegdheid de bank daadwerkelijk dat traject kan ingaan.” 

De pg deelt mee dat hij de wens van de Centrale Bank om ook uitgerust te worden met opsporingsbevoegdheden, uit de media heeft vernomen. “Ik ben bereid als hoofd van de vervolging, het gesprek met de bank aan te gaan,” geeft hij aan. “We moeten evenwel voorkomen dat de bank als monetaire autoriteit en toezichthouder op de financiële dienstverleners, ook politiewerk wil gaan doen volgens het concept ‘alles onder één dak.’ We zullen evenwel met de wet in de hand moeten nagaan welke remedies er zijn om illegale praktijken binnen de financiële diensten en daarbuiten aan te pakken, en om financiële criminaliteit massief terug te dringen.” 

Baidjnath Panday is ingenomen met de FID. “Ik kan mij terugvinden in het beeld dat intelligence-verzameling in de finaciële branche goed op gang moet worden gebracht. Maar dat geldt voor alle ernstige vormen van criminaliteit zoals de grensoverschrijdende drugscriminaliteit,” merkt hij op. “Het gemis van bijvoorbeeld een intelligence-unit voor grensoverschrijdende drugscriminaliteit werkt contraproductief en vergroot de pakkans niet!” 

René Gompers