EU-audit begint bij Gopex International
06 Oct, 06:39
foto
Inspectie in de packinghouse waar de producten worden gespoeld, uitgelekt en gesorteerd.


De voedingsinspectie van de Europese Unie bij de telers van exportgewassen is aangevangen. Van 1 tot 11 oktober zullen de EU-inspecteurs Stephen Langrell en Martin Minjajev van de European Commission DG Health and Food Safety Directorate F-Health and Food audits en analysis veldbezoeken afleggen aan exportbedrijven die verse agrarische producten exporteren naar de EU. Ze zullen observeren hoe de exporteurs de groenten en fruit vanaf de nursery (zaailingen) tot de export behandelen.

De inspectie (audit) richt zich voornamelijk op werkzaamheden van de National Plant Protection Organization (NPPO) Suriname. De EU-inspecteurs zullen kijken naar de controlesystemen die de NPPO hanteert om te voorkomen dat schadelijke organismen meegaan met de zendingen naar de EU. Ook wordt nagegaan hoe de inspecteur van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij de groenten en fruit controleren bij de exporteurs. Ook de faciliteiten (packinghouse, koelsystemen) van de exportbedrijven worden geïnspecteerd.

De EU-audit hebben allemaal te maken met de nieuwe en strengere regelgeving van de EU voor de import van groenten en fruit. Suriname is een risico-land omdat in de zendingen vanuit Paramaribo er vaker schadelijke organismen -tripsen en boorders- zijn gevonden.

Gopex International BV heeft als een van de eerste bedrijven de EU-inspectie ondergaan. Directeur Bhiesnoe Gopal zegt desgevraagd dat hij de inspectie, die hij heel zwaar noemt, goed heeft doorstaan. "Als bedrijf en als het land Suriname willen we de EU laten zien dat we voldoen aan de eisen die ze stellen." Naar aanloop van de inspectie heeft hij extra investeringen moeten doen om te voldoen aan de NPPO-vereisten, waaronder de aankoop van vergrootglazen en inspectietafels.

Gopal zegt dat zijn bedrijf al werkt volgens de ISO-normen aangezien zijn onderneming al ISO-gecertificeerd is en hard op weg is vereisten voor de Global Gap-certificering af te ronden. Hij zegt dat hij als bedrijf op de goede weg is en dat dat hem een positieve boost geeft. Produceren conform ISO- eisen en standaarden is dus niets nieuws voor zijn onderneming. Gopal hoopt dat de exporteurs de EU-inspectie goed doorstaan want zegt hij: "Het gaat om het nationaal belang, het is geen product van Gopex, maar een product van Suriname." Hij benadrukt dat er niet wordt gekeken naar individuele bedrijven maar naar het geheel als land. De inspectie is heel intensief. Er wordt gekeken vanaf de inzaai, het planten, de registratie, het oogsten, de transport, de voorselectie, uiteindelijk selectie (export), het spoelen, het uitlekken, het koelen, verpakken en etikettering maken allemaal deel uit van de controle.

Bij de inspectie gaat het vooral erom dat het product te traceren is. Latijns Amerika staat bekend om tripsen en boorders in groenten en fruit en daar moeten de lokale inspectie en voedselautoriteiten maatregelen tegen treffen. In Suriname is dat de NPPO die lid is van de wereldorganisatie NPPW.

Ook bedrijfsadviseur Gilbert van Dijk van Gopex is erg te spreken over de inspectie. "We hebben ons deel gedaan, nu is het aan de inspecteurs om met hun observaties verder te gaan." Hij hoopt dat het actieplan dat het ministerie heeft ingezet ook na de EU-audit wordt voortgezet. Met de nieuwe structuur van de NPPO is hij ook heel content. "Er is een heel goede communicatie en er is overleg. Het is nu zaak om de toekomst van de sector goed te bespreken."

Swami Girdhari, secretaris van de Vereniging van Exporteurs van Agrarische Producten in Suriname, zegt dat zij hun volledige medewerking verlenen aan de NPPO en de EU-inspecteurs. Hij stelt dat de vragen van de auditeurs "zeer direct" en duidelijk gericht zijn op de "werkwijze en procedures" die worden toegepast door de exporteurs. De behandeling van groenten en fruit vormt het "hart" van de inspectie en ook het "traceability systeem" om de oorsprong van de agrarische producten te kunnen traceren tot op het veld (productieniveau).