Toename van prostitutie gelinkt aan mensenhandel
16 Aug, 06:02
foto
Minister Moestadja geeft bij een werkbezoek aan het Commissariaat Paramaribo Noordoost, districtscommissaris Mike Nerkust een exemplaar van het boek ‘Arbeid in de Pers’.


Districtscommissaris (dc) Mike Nerkust van het commissariaat Paramaribo Noordoost, heeft aan de bel getrokken bij minister Soewarto Moestadja van Arbeid. Volgens rapportage van zijn medewerkers, is er een grote toename van prostitutie in Paramaribo die mogelijk gepaard gaat met op dwangarbeid gerichte mensenhandel. Nerkust uitte zijn bezorgdheid bij een werkbezoek van Moestadja aan het commissariaat.

Het gaat kennelijk om illegale vreemdelingen. De onderlinge wedijver tussen sekswerkers leidt volgens Nerkust regelmatig tot conflictsituaties. Het gaat er volgens hem wild en rumoerig aan toe, waarbij zowel de prostituees als hun klanten zich overgeven aan uitspattingen. Dit zorg voor overlast. Nerkust en Moestadja hebben van gedachten gewisseld over de aanpak van dit probleem. Er zijn oplossingsmodellen geïdentificeerd om het probleem vanuit verschillende ministeries spoedig en effectief aan te pakken.

Vooral illegale vrouwelijke vreemdelingen lopen het risico om uitgebuit te worden via dwangarbeid. Ze vallen meestal in handen van mensenhandelaren en worden als seksslavinnen ingezet. Dwangarbeid staat volgens Moestadja bijna altijd in relatie tot mensenhandel. Het ministerie heeft vorig jaar middels een ontwerpwet groen licht gevraagd en gekregen van DNA om Suriname te laten toetreden tot het Verdrag tegen Dwangarbeid. Hiermee kon een aanvang worden gemaakt met het ratificatieproces, waardoor spoedig een halt kan worden toegeroepen aan alle vormen van dwangarbeid in Suriname.

Moestadja wil nauwe samenwerking op het vlak van arbeid met de verschillende commissariaten. Eerder is het ministerie ook een samenwerking aangegaan met dc Sarwankoemar Ramai van Saramacca en dc Theresia Cirino van het bestuursressort Coeroeni. Met de bedoelde samenwerkingsverbanden wenst het ministerie met medewerking van de landelijke bestuursambtenaren meer inzicht te krijgen in uitdagingen en ontwikkelingen op het vlak van arbeid, meldt de voorlichting van Arbeid, via het Nationaal Informatie Instituut.