Minister Elias blij met brief RGD-artsen...
23 Jun, 00:00
foto
Minister Antoine Elias van Volksgezondheid


Minister Antoine Elias van Volksgezondheid is ingenomen met de brief van de Vereniging Regionale Gezondheidsdienst Artsen (VRA) over de komst van de Cubanen. De VRA-voorzitter Rajendra Ramautar zegt in de brief dat uit de dagelijkse praktijk er niet gemerkt is dat er een tekort is aan artsen op deze schaal binnen de RGD. Ook is het de VRA niet bekend dat er daartoe enig onderzoek naar is gedaan. De VRA deelt mee dat er momenteel grote aantallen assistent-artsen, co-assistenten en pre-klinische studenten zijn. 

De minister zegt aan Starnieuws dat nu de VRA stelt dat er geen tekort aan artsen is, de arbeidsovereenkomst tussen de medici en de RGD nageleefd moet worden. Hierin staat dat om de drie jaren de artsen moeten wisselen van post. "Wij gaan deze bepaling uitvoeren en zullen kijken of er daadwerkelijk de veraf gelegen gebieden voor drie jaar bemand kunnen worden," zegt de bewindsman. 

"Ik juich de brief dus enorm toe. Wij gaan dan nu werken aan wisselingen van de standplaats van de artsen naar de verafgelegen gebieden," zegt de minister. 24 van de 50 Cubaanse artsen gaan te werk gesteld worden bij de Medische Zending, terwijl de rest naar de RGD gaat. Zij volgen eerst een inburgeringscursus. Het gaat om artsen die naar verafgelegen gebieden gaan, waar er doorgaans geen artsen voor te vinden zijn. 

De VRA heeft er kritiek op dat er niet gecommuniceerd is over de komst van de artsen. De organisatie heeft over hun komst uit de media vernomen. De komt van de artsen vindt de VRA ondoordacht en ongefundeerd. De organisatie ondersteunt het standpunt van de Vereniging van Medici in Suriname, die de komst van de Cubaanse artsen ook afwijst. De VRA vindt dat Volksgezondheid het besluit over de artsen in heroverweging moet nemen. De minister benadrukt dat als er Surinaamse artsen inzetbaar zijn, zij de voorkeur hebben. Tot nu toe is niet gebleken dat er veel animo is bij de artsen voor verafgelegen plaatsen.