Ruim 65 miljoen mensen met epilepsie
11 Feb, 04:42
foto


Naar schatting 65 miljoen mensen ter wereld leven met epilepsie. Het is een chronische aandoening van de hersenen die mensen van alle leeftijden treft. Epilepsie is wereldwijd een van de meest voorkomende neurologische aandoeningen. In Suriname worden bijkans vijfduizend mensen hiervoor behandeld.

Het woord 'epilepsie' is afgeleid van het Griekse woord 'te worden gegrepen, overweldigd door verrassing'. Iedereen kan een aanval krijgen als de hersenen worden blootgesteld aan een sterk genoeg stimulus. Het is niet noodzakelijk een levenslange diagnose. En artsen kunnen van mening zijn dat iemand geen epilepsie meer heeft als de persoon lang genoeg zonder epileptische aanvallen zit.

Epileptische aanvallen
Elektrische activiteit gebeurt voortdurend in onze hersenen. Een aanval vindt plaats wanneer er plotseling een intense elektrische activiteit in de hersenen optreedt. Dit wordt vaak epileptische activiteit genoemd. De epileptische activiteit veroorzaakt een tijdelijke verstoring van de manier waarop de hersenen normaal werken, waardoor de boodschappen van de hersenen verward raken. Het brein is verantwoordelijk voor alle functies van je lichaam. Wat er met je gebeurt tijdens een aanval, hangt af van waar in je hersenen de epileptische activiteit begint en hoe snel en breed het zich verspreidt. Om deze reden zijn er veel verschillende soorten aanvallen, en elke persoon zal epilepsie ervaren op een manier die uniek is voor hem of haar.

Internationale epilepsiedag
Internationale Epilepsiedag wordt sinds 2015 gehouden op de tweede maandag in februari. Dit jaar valt het vandaag, maandag 11 februari. Internationale Epilepsiedag is een speciale gebeurtenis, die als doel heeft om elk jaar weer het bewustzijn over epilepsie in meer dan 120 landen te bevorderen. Op die dag komen mensen samen om de problemen van mensen met epilepsie, hun families en verzorgers te vieren en te markeren. Dit is een dag voor iedereen, ongeacht waar je bent, hoe klein je groep of groot ook is, ongeacht of je je richt op de medische of sociale aspecten van de ziekte. Wereld Epilepsiedag is een gezamenlijk initiatief van het International Bureau for Epilepsy (IBE) en de International League Against Epilepsy (ILAE).

Oorzaken epilepsie
Epilepsie is niet besmettelijk. Het meest voorkomende type epilepsie, dat 6 van de 10 mensen met de aandoening treft, wordt idiopathische epilepsie genoemd en heeft geen herkenbare oorzaak. Epilepsie met een bekende oorzaak wordt secundaire epilepsie of symptomatische epilepsie genoemd. De oorzaken van secundaire (of symptomatische) epilepsie kunnen zijn:
• hersenbeschadiging door prenatale of perinatale letsels (bijvoorbeeld verlies van zuurstof of trauma tijdens de geboorte, laag geboortegewicht);
• aangeboren afwijkingen of genetische aandoeningen met bijbehorende hersenziekten;
• een ernstig hoofdletsel;
• een beroerte die de hoeveelheid zuurstof naar de hersenen beperkt;
• een infectie van de hersenen zoals meningitis, encefalitis, neurocysticercosis;
• bepaalde genetische syndromen;
• een hersentumor.

Behandeling van epilepsie
Epilepsie kan gemakkelijk en betaalbaar worden behandeld met goedkope dagelijkse medicatie die in principe slechts US$ 5 per jaar kost. Recente studies in zowel lage- als middeninkomenslanden hebben aangetoond dat tot 70% van de kinderen en volwassenen met epilepsie succesvol kunnen worden behandeld. Dat wil zeggen dat hun aanvallen volledig onder controle worden gehouden met anti-epileptica (AED's). Bovendien, na 2 tot 5 jaar succesvolle behandeling en aanvalsvrij te zijn, kunnen geneesmiddelen bij ongeveer 70% van de kinderen en 60% van de volwassenen worden verminderd, zonder een daaropvolgende terugval.

In lage- en middeninkomenslanden krijgt ongeveer driekwart van de mensen met epilepsie mogelijk niet de behandeling die ze nodig hebben. Dit wordt de "behandelingskloof" genoemd. In veel lage- en middeninkomenslanden is er een lage beschikbaarheid van AED's.