EBS sluit zelfopwekkers aan op elektricteitsnet
19 Apr, 04:38
foto


De N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS), sluit vooruitlopend en in afwachting op specifieke instructies van de Wet Energie Autoriteit Suriname (EAS), zelfopwekkers met een vermogen tot 63Ampere aan op het net. Hiermee komt het elektriciteitsbedrijf tegemoet aan de de grote vraag van zelfopwekkers om aangesloten te worden op het landelijk elektriciteitsnet. Bij het aanstellen van de EAS kunnen de algemene en aansluitvoorwaarden weliswaar gewijzigd worden.

Een zelfopwekker is een afnemer die voor eigen verbruik duurzame elektriciteit opwekt en die de geproduceerde elektriciteit via het landelijk net met het eigen verbruik saldeert. Van terug levering is sprake als de totale kWh-jaarproductie van een zelfopwekker lager ligt dan zijn totaal kWh jaarverbruik dat van het landelijk net afgenomen is, licht de EBS toe.

Met de aanname van de Elektriciteitswet en de ( EAS) op 1 maart 2016, zijn de regels en voorwaarden waaraan de elektriciteitssector moet voldoen, wettelijk vastgelegd. De Elektriciteitswet 2016 biedt onder andere aan klanten de mogelijkheid om voor eigen gebruik duurzame energie op te wekken, bij overschot deze energie terug te leveren aan het landelijk net en te salderen met de consumptie.

In Suriname is de zon het voorbeeld bij uitstek van alternatieve energie. Er kan middels zonnepanelen energie uit de zon worden gehaald ,zonder dat de voorraad zonne-energie opraakt. Het is bovendien groene energie. Door gebruik te maken van zonne-energie, wordt er gewerkt aan de reductie van de opwekking van energie middels fossiele brandstoffen, hetgeen positieve gevolgen voor het milieu oplevert.

Bijzondere regelgeving met betrekking tot de technische voorwaarden, aansluitkosten en verrekeningsprocedure betreffende de zelfopwekking dienen opgenomen te worden in het Energie Sector Plan (ESP), dat door de EAS moet worden voorbereid. De EAS is ingesteld als regulator binnen de energievoorzieningssector, echter is deze nog niet operationeel, zegt de EBS.