Rekenen en Taal blijven probleemvakken GLO-6
17 Aug, 08:18
foto


Het landelijke gemiddelde eindcijfer voor de vakken Algemene Taalkennis, Hoofdrekenen en Redactie+Cijferen bij de GLO-6 toets blijft steken op 5 en 6. Sinds 2012, met uitzondering van 2015, is het landelijk gemiddelde toetscijfer voor het vak Redactie+Cijferen een vier. Twee jaar geleden was de landelijke score een vijf. Het eindcijfer voor dit vak blijft vast op vijf.

Over de linie is het schoolkwartaalcijfer voor het vak Redactie+Cijferen een zes. Het eindcijfer wordt berekend door het toetscijfer en het schoolkwartaalcijfer op te tellen en te delen. Bij hoofdrekenen gaat het ook al niet beter. Daar blijft het landelijk gemiddelde vijf voor zowel de toets als het eindcijfer. In 2012 en 2013 was het landelijk gemiddelde voor de toets Hoofdrekenen zelfs vier.

Ook het vak Algemene Taalkennis lijkt geabonneerd op vijf en zes bij de toets en het eindcijfer. Van de afgelopen vijf jaren is het landelijk gemiddelde toetscijfer dit jaar voor het eerst zes voor Algemene Taalkennis. In de voorgaande jaren bleef het vak steken op vijf.

Uit de statistieken van het Examenbureau blijkt dat de scholieren nog steeds struikelen met deze drie vakken. Het landelijk gemiddelde schoolkwartaalcijfer voor deze drie vakken is sinds 2012 ongewijzigd met zeven voor Algemene Taalkennis, zes voor Redactie+Cijferen en zes voor Hoofdrekenen. De verschillende leermethoden die in de loop van de afgelopen jaren zijn ingevoerd, blijken niet het gewenste resultaat te boeken voor deze drie hoofdvakken.