Grondgebied Bigi Poika/Akarani vastgesteld op 22.000 ha
09 Jul 2016, 18:26
foto
Minister Steven Relyveld overhandigt de documenten aan kapitein Anesta Jagendors van Akarani. (Foto's Marvin Moesan/BIC Para)


Het dorpsbestuur van Akarani heeft vanmiddag een concessiebeschikking ontvangen behorende tot het gemeenschapsbos. Het gaat om 22.000 hectaren in het Bigi Poika gebied. De minister Steven Relyveld van Ruimtelijke Ordening Grond- en Bosbeheer en Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling en de districtscommissaris van Para, Armand Jurel, hebben elk de nadruk gelegd op het algemeen belang bij benutting van de gronden en andere natuurlijke hulpbronnen die erop voorkomen.

Kapitein van Akarani, Anesta Jagendors, zegt dat met goed behoud en beheer, het dorp duurzaam te ontwikkelen. “Het grondgebied van Akarani behoorde tot het vrije domein, doordat het erfpachtrecht reeds enkele jaren geleden is vervallen, en vandaag is het tot grondhuur van het dorp verheven,” zegt Jagendors. Relyveld merkte op dat het beheer bij het dorpsbestuur ligt, maar de opbrengsten moeten duidelijk zichtbaar zijn en ten goede komen van de gemeenschap.

Het doel van het gemeenschapsbos is volgens Dikan, het aanreiken van een basis aan tools die ervoor moet zorgen dat het totaal dorp er beter van wordt. “De gronden mogen niet voor eigen belang worden aangewend, maar voor algemeen belang”, benadrukte Dikan.


Jurel overhandigde een handleiding 'duurzaam bosbeheer voor ontwikkeling' aan de kapitein, met de bedoeling tools daarin te vinden om duurzame benutting te hebben van het gemeenschapsbos.
Jurel zegt dat het bos, zowel commercieel als farmaceutisch goed kan voorzien in de behoeftes van de dorpsgemeenschap. Hij riep de gemeenschap op om met goede communicatie en eenheid een eenduidig beleid uit te zetten voor de ontwikkeling van de gemeenschap.

Thursday 23 May
Wednesday 22 May
Tuesday 21 May