Procureur-generaal: Rechtelijke beslissingen respecteren
25 Jun 2016, 06:07
foto
Procureur-generaal Roy Baidjnath Panday. (Foto: Ranu Abhelakh)


“Rechtelijke beslissingen dienen op basis van de condities van de grondwet, altijd gerespecteerd te worden”, zegt procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday. In de kern heeft de uitspraak tot doel om te beslechten datgene wat als geschil is voorgelegd. Als meest ultieme doel: vrede tussen partijen te herstellen en bewaren.

Dit geldt in zowel in civilibus alsook in penalibus, met enkele kleine nuance verschillen, zegt Baidjnath Panday. Hij sprak vrijdag bij de beëdiging van zes advocaten bij het Hof van Justitie. Binnen de rechtsstaatgedachte vindt het OM het maatschappelijk niet kunnen, om het oordeel van de rechter op een ander forum te bespreken, dan daar waar het rechtens correct is, namelijk in hoger beroep of bij de kortgedingrechter. De pg benadrukt dat “in de rechtsstaat op basis van de constitutie is afgesproken, dat de rechter de wettelijke rol heeft om ter terechtzitting onderzoek te doen naar het voorgelegd geschil. En aan de hand van het onderzoek, beslissing te geven met de wet in de hand.” Waar nodig met in achtneming van toepasselijke verdragsbepalingen en de jurisprudentie.

Rechter in persoon bespreken
“Wat ook een maatschappelijke onkan is, binnen de condities van de rechtsstaat, is het publiekelijk bespreken van de persoon van rechters.” Het Openbaar Ministerie markeert het als een zeer correcte houding, dat rechters die publiekelijke besproken worden, voor zichzelf geen ruimte creëren om op dezelfde wijze (via de media) te reageren. “Ook al zou hetgeen gezegd wordt, een betichting kunnen inhouden omtrent het functioneren van de rechter.”

De pg motiveerde zijn opmerkingen door te stellen dat hij de afgelopen periode veel personen uitspraken in de microfoon heeft zien doen. Hij heeft zich afgevraagd of die mensen wel weten waar zij over praten. “Hebben zij wel eens gekeken hoe wij de constitutionele verhoudingen hebben geregeld? En als wij het niet eens zijn, laten wij dan die constitutie wijzigen. Dan komen er mogelijk andere condities.”