Oud-internationals richten 'Vriendenclub Transvaal' op
19 Jun 2015, 01:35
foto
Leden van de 'Vriendenclub Transvaal'. Van links-rechts: Ortwien Pinas, Roel Zinhagel, Roy Vanenburg en Dennis van Laparra.


Oud-internationals van de SV Transvaal hebben zich gebundeld in de 'Vriendenclub Transvaal'. Reeds geruime tijd was er de behoefte om regelmatig bij elkaar te komen, te koesteren wat zij hebben nagelaten voor het nageslacht en elkaar te steunen in de ruimste zin des woords. Zij willen een positieve impuls geven aan de huidige generatie spelers. Trekker en initiatiefnemer is oud assistent-team manager Ricardo van Hetten.

“In feite moet dit initiatief van de club komen, of van de SVB, want wat jullie samen met oud Robin Hooders hebben neergezet voor de voetbalgeschiedenis, is goud waard", zegt adviseur Mark Karg tegen de oud internationals, die donderdag een gezellige reünie hadden in Hakka King Restaurant in Paramaribo Noord. “De Vriendenclub heeft ook de zegen van Edwien 'Wiene' Schal en Wensley Bundel die vanwege bijzondere omstandigheden niet aanwezig konden zijn. Hoogtepunt van het gezellige samenzijn was de aanwezigheid van Dennis van Laparra (Lappie) die voor enkele dagen vakantie in zijn geboorteland is.

Alle oud internationals zijn het erover eens dat het Surinaamse voetbal een omslag van 360 graden moet maken, wil het land ooit weer het topniveau bereiken. De uitschakeling van Suriname door Nicaragua in de voorronde van het WK afgelopen dinsdag was ook onderwerp van gesprek, waarbij met weemoed teruggedacht werd aan de twee Concacaftitels die de club in de jaren 70 van de vorige eeuw heeft binnengehaald. Er zijn afspraken gemaakt die moeten leiden tot een gestructureerde vereniging waarbij een clubhuis centraal zal staan, zodat de leden zich in ontspannen sfeer kunnen verpozen.

Roy Vanenburg opperde om de maandelijkse soulparty’s van weleer wederom te introduceren. “Omdat niemand zich meer om jullie bekommert, willen wij met deze vriendenclub jullie die eer geven die jullie toekomt,” zegt van Hetten. "Niet eens een kerst- of een verjaardagskaart krijgen jullie, het is triest". Tot de groep behoren nu al Roy Vanenburg, Ortwien Pinas, Roel Zinhagel, Dennis van Laparra, Wiene Schal, Johan Leisberger en Wensley Bundel. Er moet nog contact gemaakt worden met Aloyisius Hankers, Carlo Monpellier, Humprey Castillion, Pietje Frankel en Siegfried Grootfaam.

Verder zullen ook oud internationals van Robin Hood benaderd worden om gezamenlijke activiteiten te ontplooien. “Samen zijn we sterk", stelde Ricardo van Hetten van de Vriendenclub Transvaal.

Thursday 23 May
Wednesday 22 May
Tuesday 21 May