Centrale Bank wil geldzendingen onder controle brengen
19 Jan 2012, 09:00
foto
Bankpresident Gillmore Hoefdraad


De Centrale Bank van Suriname (CBvS) is hard bezig controle te krijgen op geldzendingen vanuit het buitenland. Hiermee is de statistiek afdeling van de bank belast. Bankpresident Gillmore Hoefdraad zegt op vragen van Starnieuws dat in de nieuwe werkwijze van de bank het belangrijk is te weten welke valutasoorten via geschenkzendingen het land binnen komen.

Dit is nodig om controle te krijgen op het financieel verkeer. Hoefdraad wijst er op dat niet alle zendingen kunnen worden aangemerkt als een financiële steun die een persoon krijgt van bijvoorbeeld een familielid in het buitenland.

Duidelijkheid nodig
“Wij zijn bij de bank bezig een definitie te formuleren voor wat precies een overmaking is en wat we onder de noemer van een financiële operatie moeten plaatsen. Die soort financiële operaties kunnen we geen financiële steun noemen”, zegt de bankpresident. Er is nog niet precies zicht om hoeveel geld het jaarlijks gaat en waarvoor dit bestemd is.

Volgens Hoefdraad gaat het wel om ettelijke honderd miljoenen. Al jaren maken vooral uit Nederland personen geld over naar vrienden of familie in Suriname. Vanuit verschillende hoeken wordt steeds een ander bedrag aangegeven dat jaarlijks op die manier binnenkomt. Bij de diaspora conferentie van de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) is aangegeven dat het gaat om een bedrag van 300 miljoen Euro per jaar.

Beheersbaar houden
De bank wil de juiste gegevens zoveel als mogelijk na gaan en in kaart brengen om te weten welke invloed dit soort overmakingen kunnen hebben op de economie van het land. In hoeverre de overmakingen invloed hebben op de inflatiecijfers kan nu niet precies gezegd worden.

“Voor ons is het belangrijk dat we de inflatie beheersbaar maken”, zegt Hoefdraad. Hoe meer geld in omloop hoe hoger het uitgavepatroon. Hoefdraad legt uit dat als geldzendingen aangemerkt kunnen worden als investeringen vanuit de private sector dat wel degelijk invloed kunnen hebben op de inflatie. Investeringen van die sector, abrupte loonstijgingen bij de overheid hebben een enorme druk op het prijzenfront.
Advertenties

Wednesday 26 January
Tuesday 25 January
Monday 24 January