Besluit congres: HVB gaat met NDP samenwerken
10 Jun, 00:57
foto
Politiek leider van de HVB, Raymond Sapoen, aan het woord tijdens het congres dat zaterdag is gehouden. Daar is besloten om met de NDP in zee te gaan.


Het congres van de Hervormings en Vernieuwingsbeweging (HVB) heeft zaterdag unaniem het hoofdbestuur gemachtigd om invulling te geven aan de samenwerking met de Nationale Democratische Partij (NDP). Partijvoorzitter Mike Noersalim gaf een resume van de missie van de partij sinds de afgelopen verkiezingen. “Als grootste buitenparlementaire partij hebben wij ons 2 jaren echt ingespannen om een duurzaam alternatief te bieden aan het Surinaamse electoraat. Met alle partijen en progressieven uit het middenveld hebben we gesproken voor een hecht blok. Helaas, den man no de so fara ete...” , maar de HVB moet verder!

HVB politiek leider Raymond Sapoen merkte op de samenwerking met de NDP de uitkomst van consultaties met de structuren uit het veld die allemaal een beter perspectief verwachten. Hij benadrukte dat de voorgenomen samenwerking eigenlijk een voortzetting betekent van de regeerperiode 2015-2020, echter onder voorwaarden. “Laat het duidelijk zijn. Het volk dat na 4 jaren Santokhi verarmd is, wenst ook dat geleerd wordt uit de fouten van die periode. Dat is ook wat de partij zal eisen van de partner.” Volgens Sapoen zal de nieuwe regering zich moeten focussen op zaken die verkeerd zijn aangepakt door deze regering.

Gezamenlijk werken aan natievorming de door regeringspartijen met haar etnische politiekvoering langzaam kapot wordt gemaakt behoort tot een van de uitdagingen. “De HVB en de NDP hebben er in ieder geval ervaring mee gelet op onze partijstructuren en partijcultuur”. Volgens Sapoen is de prijs van het zogenaamde reddingsplan van deze regering bijzonder hoog en kan het volk dat niet meer betalen: onderwijs is nu een ramp, gezondheidszorg is nog nooit eerder zo ingestort en de veiligheidssituatie nog nooit zo alarmerend. “Deze drie basis bestaanszekerheden zullen primair zijn in het economisch beleid van de nieuwe regering, zei Sapoen.

In de motie die in stemming werd gebracht wordt onder andere overwogen, de verwante politieke uitgangspunten van de partijen. Verder wordt gewezen op de noodzaak van een sterk verenigde oppositie en een overtuigd politiek alternatief voor het huidige regeringsbeleid. De motie roept partijen op om pro actief verdere samenwerking aan te gaan met andere progressieve krachten in het land.

U kunt de motie van HVB hier downloaden.
pdf-icon.gif HVB_Motie_besluit_samenwerking.pdf                
Advertenties