Toetsing waarborgsom slachtoffer verkeerde prioriteiten
06 Jun, 02:57
foto


Via haar advocaat Iris Nazir heeft de politieke organisatie DA’91 ondersteund door nog een 3-tal buitenparlementaire politieke organisaties, een toetsingsverzoek ingediend bij het Constitutioneel Hof (CHof) in het eerste kwartaal van dit jaar. Het gaat in deze om de toetsing van de hantering van een waarborgsom als drempel voor deelname aan de algemene, vrije en geheime verkiezingen. In het bijzonder gaat het om de exorbitante (tienmaal) verhoging van deze in 2019 geïntroduceerde waarborgsom. Dit maakt deze waarborgsom tot een exclusie oftewel uitsluitingsinstrument. Het is een poging zoveel mogelijk de competitie van de huidige parlementaire partijen uit te schakelen.

De toetsing door het CHof van deze wet, zal vaststellen als het artikel overeind blijft of onverbindend wordt verklaard. Veel politieke organisaties en ook burgers kijken reikhalzend uit naar het oordeel van het CHof. Recent waren wij ook wederom getuige van op zijn minst bestuurlijk onfatsoen, waarbij de DNA ertoe overging dit wetsartikel dat reeds onder de hamer van het Hof ligt, nogmaals te wijzigen met een verenging van de teruggave mogelijkheden van deze waarborgsom.

Het is gelukkig dat er nog een Chof is om te toetsen, anders waren wij als burgers in vele gevallen overgeleverd aan de grillen van een toevallige meerderheid in DNA en regering. Het kunnen toetsen is overigens ook geen automatisch gebeuren. Bij de indiening bleek dat ook dit o zo belangrijke instituut voor een gegarandeerde beleving van onze rechten, ernstig vleugellam werd gehouden. De Staat c.q. regering Santokhi had namelijk nagelaten tijdig een nieuwe secretaris te benoemen. Het was alleen nadat wij, DA'91, dit wereldkundig hadden gemaakt dat de regering in allerijl ertoe overging om de secretaris te benoemen.

Het CHof moet wettelijk binnen drie maanden (art.23 wet CHof) na indiening van het toetsingsverzoek, het oordeel vellen. Echter ook dat is blijkbaar vanwege een verkeerde prioriteitsstelling van de regering, niet meer mogelijk.
Vandaag ontving onze advocaat namelijk een schrijven van het Hof waaruit blijkt dat het Hof de wettelijke termijn van drie maanden niet haalt o.a. vanwege het ontbreken van institutionele versterking en tekort aan logistieke zaken. Dit is onvoorstelbaar en onacceptabel. Het is het zoveelste bewijs dat ook deze regering Santokhi het niet nauw neemt met de instituten, met de belangen van de burgerij en met de standaarden van goed bestuur.

Sterke en goed uitgeruste instituten vormen een belangrijk onderdeel van de DA’91 Routekaart naar de Nieuwe Republiek en dat is niet zomaar. SDG 16: Vrede, Justitie en sterke Publieke Diensten, is niet haalbaar zonder sterke instituten. DA’91 bereid zich voor op hervormingen die de huidige zwakke staat waarin Suriname is veranderd, moeten transformeren naar een responsieve staat. Dit is vooral in het belang van de vele kansarmen in onze samenleving. De huidige situatie met het Chof illustreert dit overduidelijk.

DA’91 roept de regering op en met name president Santokhi, om het Constitutioneel Hof van alle benodigde institutionele versterking en de noodzakelijke logistieke zaken te voorzien. Dit, zodat de belangen van de samenleving adequaat en binnen de wettelijk gestelde termijnen gediend worden. Het tekortschieten daarin is het bewijs dat sterke instituten en het echte burgerbelang, geen plaats hebben in het beleid van de huidige regering. DA’91 wacht het finale oordeel van het Chof af en zal de samenleving blijven informeren.
Suriname verdient BETER!
Advertenties

Saturday 13 July
Friday 12 July
Thursday 11 July