Na 13 jaar twee leslokalen O.S. Calcutta I opgeleverd
18 Apr, 22:31
foto
Het heeft lang geduurd, maar uiteindelijk zijn twee leslokalen opgeleverd waarin kleuteronderwijs zal worden gegeven te O.S.Calcutta 1. (Foto's: BIC Saramacca)


Twee leslokalen van de Openbare School te Calcutta, O.S. Calcutta 1, in het district Saramacca zijn donderdag opgeleverd. Deze lokalen zullen gebruikt worden voor het kleuteronderwijs. Het heeft lang geduurd voordat de lokalen konden worden opgeleverd. Districtscommissaris Sherin Bansi-Durga zei bij ingebruikname dat zij gelijk na haar beëdiging te maken had met het probleem van de niet afgebouwde leslokalen. Met de bouw van deze leslokalen werd een aanvang gemaakt in het jaar 2011 door de aannemer. De aannemer staakte de werkzaamheden in 2012, omdat hij niet werd uitbetaald voor de reeds gemaakte uitgaven volgens afspraak. 

Dit jaar is er door het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur de opdracht gegeven aan een aannemer om de leslokalen af te bouwen. "Als districtscommissaris van Saramacca ben ik dan ook zeer blij en dankbaar, om het feit dat dit nu, na 13 jaar is afgebouwd en de leerlingen van de O.S. Calcutta 1, op behoorlijke manier onderwijs kunnen volgen. Minister Henry Ori merkte op dat het een belangrijk moment is voor het ministerie. Daarom heeft hij besloten om aanwezig te zijn bij de oplevering van deze 2 leslokalen, meldt het Burger Informatie Centrum Saramacca.


"De regering Santokhi-Brunswijk, heeft een aantal taken gesteld als het gaat om beleid. Één van deze taken welke heel belangrijk is, is renovatie en bouw van scholen, landelijk. Wij hebben nu een landelijk programma in de maak. Wij gaan dus nu een heel andere werkwijze volgen om goede resultaten te bereiken. Van de president heb ik toestemming om te kijken naar de directievoering, een soort project-support unit, die ik ga leiden vanuit de top. Daarnaast gaan we een aantal cluster-districten hebben, waar dus het programma van een district samen uitgevoerd gaat worden met de dc's, DNA-leden en ook door lokale aannemers. Voor Saramacca zijn er 10 scholen geselecteerd. Heel belangrijk hierbij is ook dat het ministerie het beleid gaat decentraliseren en daarbij gaan de dc's en de bestuursdienst een belangrijke rol hebben om te vervullen."

Aseembleelid Rajindre Debie (VHP) benadrukte het belang van onderwijs onder goede omstandigheden en goede leslokalen voorzien van goed meubilair. Ook richtte hij een speciaal verzoek aan de minister voor de overige scholen in het district over lekke daken en loshangende plafonds. Hij bedankte de aannemer die nog wat extra werkzaamheden heeft verricht aan het dak van de school en de schoolleiding een algehele verfbeurt heeft toegezegd.
Advertenties

Sunday 19 May
Saturday 18 May
Friday 17 May