Oostburg: OM heeft politie te schande gezet
05 Mar, 02:56
foto
Marcel Oostburg in gesprek met politiefunctionarissen tijdens de 'ondersteuningsmanifestatie' op 1 maart aan de Limesgracht. (Foto: René Gompers)


Dat het Openbaar Ministerie (OM) op het laatste moment een petitie van activist Marcel Oostburg niet in ontvangst heeft genomen, heeft voor beroering gezorgd. Oostburg stelt dat het OM de vrije pers wilde vermijden, maar door deze handeling de politie te schande heeft gezet. Hij merkt op: "Eigenlijk heeft het OM de politie betiteld als leugenaar, in de zin dat er geen afstemming heeft plaatsgevonden terwijl er degelijk afstemming heeft plaatsgevonden." Hij deelt mee dat hij over het onderzoek in de Panam kwestie "confidentiële informatie uit de eerste hand" heeft die hij nog niet gaat 'bossen'.

Oostburg heeft op zijn Facebookpage breedvoerig uitgelegd over de voorbereidingen van de activiteit en het verloop ervan. Gesprekken met de politie over hoe zaken aangepakt zouden worden zijn vastgelegd, deelt hij mee. De politie heeft de ontmoeting met het OM om de petitie in ontvangst te nemen georganiseerd, ondanks dat de locatie gedeeltelijk afgezet was en het instituut alleen nog open zou zijn voor crematie-aanvragen en deurwaardersexploten.

Tot een ieders verbazing is op het laatste moment afgezien van het in ontvangst nemen van de petitie. Via de politie heeft het OM laten weten dat zij de ondersteuningsactie op prijs stelt, de Panam kwestie (de aanleiding voor de actie) in onderzoek is en dat zij geen behoefte heeft aan het ontvangen van de petitie. Op de website meldt het instituut: "Het OM verklaart uitdrukkelijk dat er geen enkele intentie was om een petitie in ontvangst te nemen en het betreurt ten zeerste eventuele misverstanden die hieromtrent zijn ontstaan."

Oostburg stelt: "Het OM heeft de politie te schande gezet. Ze willen doen voorkomen alsof er geen afspraken zijn gemaakt. Dat is niet waar. Ik vind niet dat het OM zijn werkarm zo mag behandelen. Maar ik kan niet voor de politie praten. Ze moet zelf het probleem oplossen met het OM die ze te schande heeft gezet."

Het OM was op de hoogte van afspraken, benadrukt Oostburg. Hij stelt dat toen de journalisten zich begonnen te roeren- zij hadden vernomen dat ze niet bij de indiening mochten zijn en wilden weten waarom en of dat besluit herzien kon worden- het OM van gedachten is veranderd. "Ik denk ook dat het OM bang was voor de pers," merkt hij op. "Want de pers zou het OM vragen stellen. Daarvoor waren ze bang. Maar wees eerlijk en vertel wat er aan de hand is. Want een dag daarna maakt het OM bekend dat de zaak in een ver gevorderd stadium is. Dat had je toch ook aan de pers kunnen zeggen?"

Het OM heeft in een persbericht gemeld dat naar verwachting het startpolitiedossier aan het begin van deze week zal worden afgerond. Oostburg: "Ik heb confidentieel nieuws over het onderzoek. Confidentieel. Ik ga het nog niet bossen, maar ik heb het al. Ik heb confidentieel nieuws, eerste hand. Niet tweede hand, eerste hand! Maar mi no bos en ete. M'e hor' en pikinso na baka."
Advertenties