VES-secretaris: Daling wisselkoers nadelig voor de export
27 Feb, 00:00
foto
VES-secretaris Swami Girdhari


De forse daling van de wisselkoers voor de US-dollars bij de cambio’s in enkele dagen met ongeveer 14% is ongunstig voor de exportsector. Door de koersdaling verslechtert de concurrentiepositie van de Surinaamse producten op de internationale markt. De exporteur krijgt minder SRDs bij het wisselen van zijn dollars. Met deze verminderde SRDs dient de exporteur de lokale uitgaven te dekken, welke gebaseerd zijn op de koers van tussen de SRD 36 en 38. Dit zegt Swami Girdhari, secretaris van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) om een reactie gevraagd aan Starnieuws.

"De prijzen van inputs, brandstof en arbeid stijgen elke maand. Hierdoor kan de winst van de exporteur omslaan in verlies. Deze zal trachten het te verhalen op de leveranciers die lager in de waardeketen zitten. Deze afwenteling is echter niet overal mogelijk, waardoor de export uiteindelijk wordt stopgezet. Verder ontvangt de Staat ook minder aan belastinginkomsten. Een ander zorgpunt is dat exportbedrijven onderhevig zijn aan de retentieregeling, waarbij zij verplicht zijn een deel van hun valuta-inkomsten in te wisselen tegen de geldende koers. Als de autoriteiten nu aangeven dat er een overschot is aan valuta, waarom wordt de retentieregeling gehandhaafd", vraagt Girdhari zich af.

De wisselkoersdaling was het sterkst bij de cambio’s die US-dollars kochten voor rond de SRD 32, terwijl bij de commerciële banken de wisselkoers tussen de SRD 35 en 36 is. Gebleken is echter dat de cambio’s geen dollars verkochten. Het lijkt dat de cambio’s bezig zijn met een stunt, waarbij ze de valuta opkopen tegen een veel lagere koers en verkopen tegen een veel hogere koers. De VES-secretaris: "Deze ontwikkeling is niet goed voor de economie."

Sanjay Gaurishankar, hoofd Financiële Markten van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), heeft aangegeven dat geen van de wisselkoersmodellen van de bank deze daling hebben voorspeld. Hieruit kan worden afgeleid dat de drivers van deze ontwikkeling totaal buiten de sfeer van de CBvS zijn. Dit is zeer zorgwekkend, meent Girdhari. Dezelfde CBvS functionaris zegt in de media dat het beleid van de monetaire autoriteiten de ingrediënten bevat om de koers neerwaarts te beïnvloeden." De vraag die opkomt is dan hoe dat zich verhoudt tot het formuleren van de modellen. De samenleving heeft echt geen behoefte aan onduidelijke en tegenstrijdige berichten", stelt het VES-bestuurslid. 

De vicepresident heeft ook zijn kanttekeningen geplaatst bij de koersdaling. Hij heeft aangegeven dat de cambiohouders bezig zijn met een scenario waarbij men de US-dollars goedkoop koopt en na een paar maanden de dollars zullen verkopen tegen een koers van SRD 40 en 50. "Dit is zeer zorgwekkend en vraagt om uitleg van de autoriteiten. De CBvS dient leiderschap te tonen en terstond alle partijen betrokken bij de aan- en verkoop van valuta bijeen te roepen en de nodige afspraken te maken welke gehandhaafd dienen te worden. De CBvS is de monetaire autoriteit voor het wisselkoersbeleid en geen enkele andere instantie. Treedt uit je ivoren toren en zoals de president van de Nederlandse Bank zei op de lezing georganiseerd door de CBvS “sta midden in de samenleving”. Laat je autoriteit gelden, dat verlangt de samenleving van de CBvS. Leg de bevolking uit wat er aan de hand is. En als er maatregelen getroffen dienen te worden, tref ze. Bescherm de economie en onze samenleving", benadrukt Girdhari. 

De rol van de cambio’s moet terug naar waarvoor het bedoeld was, vindt de VES-secretaris. Voor het wisselen en opkopen van kleine bedragen kan men terecht bij de cambio’s. Stel bijvoorbeeld een bovengrens vast voor transacties bij de cambio’s van US-dollars en euro 1.000. "Wat nu gebeurt is ongewenst, dat burgers en bedrijven transacties doen bij de cambio’s van tientallen duizenden US-dollars en euro’s. Burgers en bedrijven hebben behoefte aan een stabiele koers op basis van de kracht van onze economie. Een koers die niet stijgt en daalt. Hierdoor kan men budgetteren en plannen maken voor het verrichten van investeringen."
Advertenties

Tuesday 23 April
Monday 22 April
Sunday 21 April