Brazilië dringt aan op herziening VN tijdens G-20-top in Rio
22 Feb, 02:51
foto
De Britse minister van Buitenlandse Zaken, David Cameron (r), de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken (m) en de minister van Economische Samenwerking van Angola, Jose Massana (l), nemen deel aan de G20 bijeenkomst van ministers van Buitenlandse Zaken in Rio. (Foto: AP)


Brazilië opende woensdag een conferentie van ministers van Buitenlandse Zaken van de G20-groep door de Verenigde Naties en andere multinationale organisaties de schuld te geven van het niet stoppen van de toenemende oorlogen en conflicten waarbij onschuldige mensen omkomen.

Minister van Buitenlandse Zaken Mauro Vieira riep op tot een "diepgaande hervorming" van het mondiaal bestuur als de topprioriteit van Brazilië voor zijn presidentschap dit jaar van de groep van 's werelds grootste economieën.

"Multilaterale instellingen zijn niet voldoende toegerust om de huidige uitdagingen het hoofd te bieden, zoals blijkt uit de onaanvaardbare verlamming van de Veiligheidsraad met betrekking tot aanhoudende conflicten", zei Vieira bij de opening van een tweedaagse bijeenkomst ter voorbereiding van de agenda voor de jaarlijkse top van de G20 in november.

"Deze staat van inactiviteit resulteert in het verlies van onschuldige levens”, zei hij.
Ministers van de G20-landen, waaronder de Verenigde Staten en Rusland, begonnen een vrije discussie over de huidige spanningen in de wereld en manieren om multilaterale organisaties te verbeteren – een prioriteit die is vastgesteld door de Braziliaanse president Luiz Ignacio Lula da Silva, samen met het beteugelen van de klimaatverandering en het terugdringen van de armoede.

Maar met de aanhoudende gevechten tussen Rusland en Oekraïne en de Israëlische invasie van Gaza, zijn diplomaten niet optimistisch dat voorstellen om het mondiaal bestuur te verbeteren gemakkelijk vooruitgang zullen boeken binnen de G20.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken had een ontmoeting met Lula in Brasilia op weg naar de bijeenkomst in Rio en sprak de Amerikaanse steun uit voor de Braziliaanse agenda om mondiaal bestuur effectiever te maken, vertelde woordvoerder Matthew Miller aan verslaggevers. De Amerikaanse topdiplomaat besprak de oorlog van Israël in Gaza met Lula, te midden van een diplomatieke ruzie nadat de Braziliaanse leider de oorlog van Israël vergeleek met de nazi-genocide tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Lula heeft de Verenigde Naties bekritiseerd, omdat ze er niet in zijn geslaagd het conflict tussen Israël en de Palestijnen op te lossen. Zijn beschuldigingen van vorige week van wreedheden door Israël in Gaza veroorzaakten een diplomatieke crisis met een Israëlische berisping en het terugroepen van zijn ambassadeur door Brazilië.

Brazilië accepteert geen wereld waarin meningsverschillen worden opgelost door het gebruik van militair geweld, zei Vieira. "Een zeer aanzienlijk deel van de wereld heeft gekozen voor vrede en accepteert niet betrokken te zijn bij conflicten die door andere landen worden aangestuurd", zei hij.

De zoektocht van Brazilië naar een bredere vertegenwoordiging in een uitgebreide VN-Veiligheidsraad die een veranderende wereld weerspiegelt, werd gesteund door de Japanse minister van Buitenlandse Zaken Yoko Kamikawa, ondanks de moeilijkheid om consensus te bereiken.

"De Veiligheidsraad moet zich aanpassen aan de geopolitieke verschuiving en efficiënter worden in een veranderende wereld … de wereldgemeenschap wordt geconfronteerd met meerdere crises", vertelde ze tijdens de bijeenkomst, aldus haar perswoordvoerder.

De Braziliaanse sherpa van de G20, diplomaat Mauricio Lyrio, zei dinsdag dat het gebrek aan effectief mondiaal bestuur om de uitdagingen van de wereld het hoofd te bieden, heeft geleid tot een ongekende proliferatie van conflicten. Lyrio zei dat er een groeiende consensus bestaat over de noodzaak om de Verenigde Naties te herzien, waar Brazilië heeft gepleit voor de uitbreiding van de Veiligheidsraad, een voorstel dat niet is doorgevoerd vanwege het verzet van landen met vetorecht.

"Deze bijeenkomst zal in wezen een ontluchtingssessie zijn om de argumenten voor multilaterale hervormingen op te bouwen en het probleem te diagnosticeren", vertelde een Europese diplomaat aan Reuters.

Blinken en de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov stonden voor het eerst tegenover elkaar aan de andere kant van de tafel sinds ze elkaar kort persoonlijk spraken tijdens de bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken vorig jaar in New Delhi. Er was geen ontmoeting gepland tussen de twee mannen.

Als innovatie zal Brazilië voorstellen om in september een tweede bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de G20 te houden tijdens de Algemene Vergadering van de VN in New York om de gesprekken over mondiaal bestuur te bevorderen, zei Lyrio, waarbij alle lidstaten van de VN zijn uitgenodigd om deel te nemen.

De G20 vertegenwoordigt ongeveer 85% van het mondiale bbp, ruim 75% van de wereldhandel en ongeveer tweederde van de wereldbevolking.
Advertenties

Saturday 13 April
Friday 12 April
Thursday 11 April