CHof vleugellam geslagen; kan taken niet uitvoeren
06 Feb, 00:00
foto
Gloria Stirling, voorzitter van het Constitutioneel Hof.


Het Constitutioneel Hof (CHof) is vleugellam geslagen en kan niet functioneren. Aangezien er geen secretaris is - ook geen plaatsvervanger meer - kan het instituut op basis van de wet geen verzoekschriften aannemen. De secretaris moet volgens de wet de verzoekschriften officieel boeken na ontvangst. Angelic del Castilho, voorzitter van DA'91, zegt aan Starnieuws dat de rechtsstaat zo niet kan functioneren. Het is niet mogelijk om een verzoekschrift in te dienen voor de toetsing van de Kiesregeling over de hoogte van de waarborgsom. In plaats van SRD 96.250 moet nu minimaal SRD 750.000 worden neergeteld om deel te kunnen nemen aan de verkiezingen. 

Voorzitter van het CHof, Gloria Stirling, bevestigt tegenover Starnieuws dat er geen verzoekschriften aangenomen kunnen worden. Het CHof had nooit een secretaris, maar een plaatsvervangend secretaris. Zij is onlangs vertrokken voor een andere uitdaging. Een vervanger is nog niet rond omdat de resolutie nog niet in orde is gemaakt. Daarnaast moet het CHof nog worden aangevuld met een ondervoorzitter en een lid. Ook ontbreken essentiële middelen om het werk goed te kunnen doen. Er is geen Internet en ook de website kan niet worden geactualiseerd. Het CHof beschikt zelfs niet over laptops en andere basismiddelen om te werken. Ondanks het feit dat regelmatig aan de bel is getrokken bij de autoriteiten, is er geen verandering in gekomen.

Del Castilho vindt het een aanslag op de democratie dat het CHof niet kan functioneren. Dit instituut is er juist om de grondrechten van burgers te beschermen. Het is een tegenmacht als er inbreuk wordt gedaan op rechten van de burgers, vooral zij die niet vertegenwoordigd zijn in De Nationale Assemblee. De waarborgsom maakt dat mensen hun stem niet kunnen laten horen wanneer hun partij niet kan meedoen aan de verkiezingen door de hoge drempelkosten die moeten worden betaald. De rechtszekerheid van burgers is niet gegarandeerd door deze situatie.

Bijkans twee jaar wordt er gezocht naar een secretaris en nog steeds is het niet gelukt. Del Castilho merkt op dat deze regering in staat is om binnen 24 uur invulling te geven aan posten, maar zaken rond een secretaris van een belangrijk instituut kunnen niet in orde worden gemaakt. De regering vertrapt op slinkse wijze de democratie. Deze situatie is onacceptabel. Bovendien was het niet bekend dat er geen verzoekschriften ingediend kunnen worden, totdat vrijdag bleek dat er een groot probleem is. "Dit is een aanslag op de democratie".

Zoals de zaken er nu voor staan zal het niet eens mogelijk zijn om het verzoekschrift te behandelen door het CHof, ook al wordt de benoeming van de secretaris spoedig in orde gemaakt. Stirling merkt op dat het CHof nog moet worden aangevuld en dat de middelen om te kunnen werken ontbreken. Het zal dus niet lukken om op korte termijn een verzoekschrift te kunnen behandelen. Zij betreurt het dat het CHof vleugellam is geslagen en onder de huidige omstandigheden de grondwettelijke plichten niet nagekomen kunnen worden.
Advertenties

Monday 04 March
Sunday 03 March
Saturday 02 March