Klokkenluider dient strafklacht in tegen president en minister OW
07 Dec, 00:00
foto
Op het woningbouwproject van de Pan American Real Estate in Paramaribo noord staan er 562 huizen.


Het Openbaar Ministerie (OM) bevestigt tegenover Starnieuws dat een aanklacht is gedeponeerd op het Parket tegen president Chan Santokhi en minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW). De klokkenluider die ervoor kiest anoniem te blijven, heeft een klacht ingediend tegen frauduleuze handelingen die gepleegd zouden zijn door de twee functionarissen. De Staat Suriname is volgens de klokkenluider onrechtmatig benadeeld ten gunste van een particuliere onderneming Pan American Real Estate NV voor US$ 7.500.000.

Het is mogelijk om een klacht anoniem in te dienen, zegt het OM. De klacht met acht onderliggende stukken is dinsdag ingediend. "Aan u het nadrukkelijk verzoek om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen en aansluitend daarop over te gaan tot vervolging van de President van de Republiek Suriname Hr. Chandrikapersad Santokhi, al dan niet tezamen en in vereniging met de Minister van Openbare werken de Hr. Riad Nurmohamed", vraagt de klokkenluider aan procureur-generaal (pg) Garcia Paragsingh.

Pan American Real Estate is een private onderneming die zich heeft gericht op het verkavelen en bouwen van huizen om die ten verkoop aan te bieden aan het publiek. Door deze particuliere onderneming zijn alle woningen afgebouwd en verkocht voor andere private personen, voert de klokkenluider aan. Niet bij de verkoop noch bij betalingen aan de private onderneming zijn op enig moment gelden overgedragen aan de Staat Suriname, meent de klokkenluider.

Reactie Pan American
Directeur Ismail Sohrabkhan van Pan American om een reactie gevraagd, zegt aan Starnieuws dat hij het onderzoek van de pg verwelkomt. "Laat alles transparant gebeuren. Ik heb alle stukken vanaf 2019 en ben bereid inzage te geven aan de pg. Ik heb zelfs meer gedaan dan is afgesproken en de 562 huizen staan er. Die zijn in twee jaar afgebouwd en de mensen wonen in hun huis", zegt Sohrabkhan. Met de vorige regering is een contract ondertekend waarbij de Staat ook zou zorgen voor stroom en water. Dat is echter niet gebeurd.

De ondernemer stelt dat hij formeel nog niks heeft gehoord van de pg of de politie. Hij heeft via social media vernomen dat een anonieme persoon een klacht heeft ingediend. Hij wil wel dat zijn naam wordt gezuiverd, want cliënten raken in verwarring en weten niet wat er aan de hand is. "Mijn naam wordt onterecht door het slijk gehaald en dat ga ik niet accepteren. Ik heb juist veel gedaan voor de Staat en de woningen daadwerkelijk neergezet", benadrukt Sohrabkhan.

Op 6 oktober 2019 is door Pan Am een overeenkomst aangegaan met het Fonds Woningbouw Lagere Inkomens groepen, waarbij de overheid assistentie zal verlenen bij de aanvraag van verharding van de wegen elektriciteits - en waterleiding netwerk. Op geen enkele wijze zou zijn afgesproken volgens de klokkenluider dat er betaling zal plaatsvinden. Dit is volgens de klokkenluider niet opgenomen in de oorspronkelijke overeenkomst.

Deze minister van OW zou op een leugenachtige premisse borduren en stelt voor dat aan de private onderneming US$ 7.449.789,58 wordt vergoed. Dit voorstel mist volgens de klokkenluider een juridische grondslag en is valselijk opgemaakt.

De minister zou een sluiproute gebruiken en er wordt gevraagd om een regeringsvergadering waarin op 11 november 2022 een raadsvoorstel wordt ingediend, een paar maanden nadat een eerder voorstel wordt afgewezen. Van deze beweringen zijn onderliggende stukken ingeleverd. Er is een aantal bonnen ingediend die volgens de klokkenluider niet gecontroleerd zijn en bovendien beschouwd kunnen worden als huiselijk papier in de zin van de wet en nimmer als bewijs gebruikt konden worden.

Op 14 november wordt opnieuw door de minister een raadsvoorstel ingediend die een aanvulling is van het raadsvoorstel van 11 november. Opnieuw wordt gebruik gemaakt van door de private onderneming aangegane overeenkomsten waarbij de Staat geen partij is geweest en worden die voor waar aangenomen.

Ten slotte wordt op grond van volgens de klokkenluider, al deze valselijk opgemaakte raadsvoorstellen, een missive opgemaakt door de president en hij vermeldt dat aan Pan American US$ 7.500.000 kan worden uitbetaald. Deze missive zou valselijk zijn opgemaakt. De klokkenluider vindt dat er sprake is van opzettelijke benadeling van de Staat zonder dat er een grondslag bestaat voor de betaling. Vandaar het verzoek tot een strafrechtelijk onderzoek.
Advertenties

Friday 19 April
Thursday 18 April
Wednesday 17 April