Column: Profleague
07 Dec, 00:59
foto


Na jarenlange voorbereiding, schijnt er eindelijk een professionele voetbalcompetitie te komen in Suriname. Volgens de informatie vanuit de moederorganisatie, ligt het in de bedoeling om begin 2024 van start te gaan met de Suriname Major League. Slechts clubs die een licentie hebben, kunnen participeren in de profleague. Aangezien niet alle clubs aan deze voorwaarde voldoen, zullen er dus minder verenigingen participeren in deze nieuwe league. De overige clubs moeten ernaar streven hun zaken in orde te krijgen, zodat hun spelers niet de dupe worden van hun getalm.

Clubs zullen dus de transformatie moeten maken naar een professionele organisatie, zodat ze in staat zijn om hun spelers een salaris te betalen waar ze van kunnen leven. Natuurlijk zullen spelers niet meteen mega salarissen verdienen, zoals dat het geval is in grote Europese competities, maar het mag ook niet zo zijn dat ze genoegen moeten nemen met een karig loon. Het salaris moet van dien aard zijn dat de spelers geen nevenberoep hoeven te doen om rond te kunnen komen. Om dat mogelijk te maken, zullen verenigingen in alle facetten mee moeten groeien, zodat ze een product hebben dat ze kunnen verkopen aan lokale en internationale bedrijven om zo middelen te genereren om de salarissen te kunnen garanderen.

Spelers zullen ook hun denken moeten veranderen en gaan beseffen dat ze te allen tijde beschikbaar moeten zijn voor hun werkgever. Dit houdt in dat ze zich niet zullen manoeuvreren in situaties die ervoor kunnen zorgen dat de club wordt benadeeld. Hierbij valt te denken aan wedstrijden bij andere gelegenheden buiten de club om. Ook deelname aan andere competities zal tot het verleden moeten gaan behoren. Het opleggen van boetes alleen, zal hierbij geen soelaas bieden. Een benadering waarbij de spelers wordt gewezen op het belang van het naleven van het contract, zal effectiever zijn. Om dit te bereiken zullen er regelmatig gesprekken gevoerd moeten worden, zodat de sporters hun rol begrijpen en verantwoordelijkheid kunnen nemen.

Het starten van een professionele competitie zal natuurlijk niet meteen de problemen van de voetballerij in Suriname oplossen, maar het is wel een stap in de goede richting die de totale voetballerij in Suriname op termijn ten goede zal komen. Echter is de veel gehoorde klacht dat de vrouwen ook nu weer stiefmoederlijk zijn behandeld en er buiten zijn gelaten. Het zou op zijn plaats geweest zijn als de moederorganisatie de vrouwen ook meteen had meegenomen in de plannen voor de implementatie van de profleague. Zoals de zaken er nu voor staan, zal het veel voeten in de aarde kosten om ook eens een profleague voor de dames van de grond te krijgen.

Mireille Hoepel
Advertenties

Monday 04 March
Sunday 03 March
Saturday 02 March