Na 37 jaar Moiwana slachting nog geen gerechtigheid
29 Nov, 13:36
foto
Het Moiwana monument ter nagedachtenis van de ruim 39 slachtoffers.


Vandaag, 29 november 37 jaar geleden vond een massaslachting plaatst in het dorp Moiwana aan de Oost-westverbinding in het district Marowijne.  Het bloedbad vond door middel van een gecoördineerde militaire operatie plaats op 29 november 1986, van het Nationaal Leger onder leiding van de toenmalige bevelhebber Desi Bouterse . 

De stichtingen Moiwana en 8 december 1982 verklaren zich solidair met de nabestaanden en eisen gerechtigheid voor de slachtoffers van de Moiwana slachting. De twee stichtingen  roepen de regering van Suriname om het Moiwana vonnis volledig uit te voeren.

De nabestaanden en de stichtingen hebben herhaaldelijk gevraagd aan de regering van de Republiek Suriname om hen recht te doen en uitvoering te geven aan het Moiwana vonnis 2005. De Republiek Suriname is inmiddels veroordeeld en dient het volledige vonnis uit te voeren, zodat de mensenrechtenschenders hun straf niet ontlopen .
Dergelijke daden van flagrante moorden en grove schending van de mensenrechten komen voor in autoritaire regimes zoals tijdens de militaire dictatuur van 1980-1987 in ons land.

De stichtingen roepen De Nationale Assemblee op, de regering hierin te ondersteunen door middel van een geactualiseerde motie waarin de regering van Suriname haar verplichting wat Moiwana betreft volgt, wat rechtstreeks uit artikel 68 van het Amerikaans Verdrag voor de Rechten van de Mens (AVRM) dat Suriname immers verplicht, de uitspraken van de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Rechten van de Mens, inclusief de Moiwana-uitspraak van 2005 uit te voeren.

In zijn algemeenheid volgt deze verplichting uit de artikelen 1 AVRM en 2 van het internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten die staten verplichten om de rechten en vrijheden van alle personen binnen hun grondgebied te respecteren en te waarborgen 1.

Stg Moiwana
André Ajintoena
voorzitter
Stg 8 december 1982 
Sunil Oemrawsingh 
voorzitter
Advertenties

Wednesday 28 February
Tuesday 27 February
Monday 26 February