Het grote belang van het profiel voor de politieke kandidaat
20 Nov, 21:41
foto


Net als alle verantwoordelijke politieke partijen maakt ook DA'91 zich op voor de participatie aan de eerstvolgende verkiezingen in 2025. Er wordt over het algemeen heel veel aandacht besteed aan hoe de kandidaten verkozen zullen worden zoals hoeveel stemmen zij nodig zullen hebben voor een zetel enzovoort. Daarbij wordt vaak voorbijgegaan aan een heel belangrijk aspect, misschien wel het belangrijkste aspect, de preselectie van de kandidaten door de partij. DA’91 is zich volledig bewust van het feit dat politieke partijen dienen als poortwachters naar de politieke functies. De kwaliteit van onze volksvertegenwoordiging evenals haar representativiteit wordt in eerste instantie bepaald door de politieke organisatie.

Bewust van deze grote verantwoordelijkheid heeft DA’91 altijd een profiel beschrijving gehanteerd waaraan de potentiële kandidaten werden getoetst. Een basisvereiste daarbij is steeds geweest het hebben van integriteit en de afwezigheid van een strafblad. Deze personen die bij verkiezing tot DNA-lid een brugfunctie zullen vervullen tussen de samenleving en het politieke instituut,  moeten voldoen aan de kerncriteria: acceptabel, verkiesbaar en competent.

Ook Suriname heeft ten gevolge van slecht bestuur, een samenleving die nu heel wantrouwig is naar de politiek. In het selectieproces voor kandidaten is er welhaast geen transparantie en evenmin betrokkenheid van een brede groep uit de samenleving. DA’91 is overtuigd dat voor een sterke democratie, dit doorbroken moet worden. In dat  kader heeft de partij besloten het profiel voor de potentiële DNA-kandidaat te laten vaststellen door een professional en dit profiel te publiceren. Dit moet participatie van de burgers in de beoordeling van de selectie stimuleren en de burger motiveren ook onderdeel van dit proces te worden door zich via DA91 kandidaat te stellen.

Belangrijk is ook dat de burger meer garanties krijgt dat de geselecteerde kandidaten die voldoen aan het profiel, in staat geacht mogen worden de kwaliteit en  representatie van ons hoogste college van Staat naar een hoger niveau te kunnen tillen. Dit is de basis van een versnelde positieve ontwikkeling voor onze samenleving. Het profiel onderscheidt:
Verantwoordelijkheden:
• Wetgeving
• Strategisch leiderschap
• Krachtige toezichtrol
• Inspelend op politiek beleid
• Innovatieve Beleidsbijdrage

 Kwalificaties en Vereisten o.a.:
• Academische graad of gelijkgesteld denk- en werkniveau,
• Uitgebreid begrip van verscheidene beleidsgebieden van ons land,
• Aantoonbare ervaring in leiderschap,
• Uitstekend analytisch, kritisch denkvermogen,
• Communicatievaardigheden,
• Overtuigende ethiek/integriteit

Persoonlijke kenmerken w.o.:
• Visionair denken,
• Gedrevenheid,
• Bruggenbouwer,
• Onvermoeibare inzet.

De functie van DNA-lid is een prominente positie die de gekozene een unieke kans biedt om een blijvende stempel te drukken op ons nationaal beleid en de ontwikkeling van ons land. Daarbij is er toegang tot uitgebreide bronnen van informatie en ongekende mogelijkheden tot voortdurende professionele ontwikkeling. Het netwerken op nationaal en internationaal niveau gekoppeld met het onderdeel vormen van een platform dat op hoog niveau spreekt namens het volk is daar ook onderdeel van. De eer om een erfgoed van integriteit, verantwoording en positieve verandering na te laten in het politiek en maatschappelijk weefsel van ons Suriname moet doorslaggevend zijn voor elke serieuze potentiële kandidaat.  

Het profiel opgesteld door DA’91 zal worden gebruikt bij de selectie van potentiële kandidaten. De partij staat open voor personen die (nog) geen lid zijn van de partij doch die zich terug kunnen vinden in de ideologie, de beginselen en het politiek programma van DA’91. De partij is zich terdege bewust dat de hoofdverantwoordelijkheid van een politieke organisatie is het opleiden van bestuurders. In de aanloop naar de verkiezingen zullen er daarom ook kadertrainingen op verschillende niveaus met verhoogde frequentie worden aangeboden. Op deze wijze wenst de partij nog voor het moment van de stembus de burgers te motiveren om te kiezen voor kwaliteit en zo de kans op goed bestuur te verhogen. Dit is van het grootste belang voor nu en vooral voor onze toekomst!

Suriname verdient BETER!
DA’91 Presidium
Angelic del Castilho
Voorzitter
Advertenties

Thursday 25 July
Wednesday 24 July
Tuesday 23 July