Column: IMF moet woorden solidariteit omzetten in daden
14 Nov, 00:59
foto
Schreeuwende menigte maandag. De gemoederen zijn behoorlijk verhit, maar de leiders hebben het protest in goede banen geleid. (Foto: René Gompers)


Bijna zou je denken dat het Internationaal Monetair Fonds (IMF) de kant van de werkers kiest. Het is opvallend dat het IMF ineens de taal lijkt te spreken van de vakbond. Maar hier geldt: let op de daden en niet op de woorden. Het IMF vindt dat de lonen schandalig laag zijn. En ook over het uitvoeren van het sociaal programma heeft de regering een veeg uit de pan gekregen. Maar... tegelijkertijd zegt het IMF precies wat minister Bronto Somohardjo al die tijd roept. Er zijn te veel spoken onder de ambtenaren. Zij komen niet aan het werk en ontvangen geld. De bezem moet door het apparaat gehaald worden. Mensen die niet geregistreerd zijn of niet aan het werk verschijnen, moeten worden aangepakt. Op die manier kan het salaris omhoog gaan.

Al een hele tijd dringt de vakbeweging erop aan om de belastingschijven aan te passen. Tijdens de indringende gesprekken die met een deel van de vakbeweging worden gevoerd, heeft de regering opnieuw gezegd dat hieraan nu serieus zal worden gewerkt. Deze toezegging is dus niet nieuw. De samenwerkende bonden willen dat de verhoogde btw op brandstof en nutsvoorzieningen moet worden teruggedraaid. Deze eis is tot nu toe principieel gebleken.

Hoeveel begrip het IMF ook heeft voor de ambtenaren, maar het terugdraaien van de btw op brandstof van 10 naar 5%, daar willen het IMF en de regering niks van weten. Het geld is dringend nodig en de regering kan niet tegemoet komen aan deze eis zolang het IMF daar geen groen licht voor geeft. De regering zit in een moeilijk parket. De vakbonden vinden dat het geld gehaald moet worden bij de valutahandelaren en de casino's. Ook al is er enige toenadering in wat de vakbonden willen, maar aan de belangrijkste eis is tot nu toe niet voldaan. Maar het is de weg van de minste weerstand om zo snel mogelijk geld te maken via de pompprijs.

In elk geval is het duidelijk dat de samenwerkende vakbonden niet met een kluitje in het riet genoegen zullen nemen. Er is een behoorlijke eenheid ontstaan tussen zeer strategische bonden. De politie, de brandweer, de zorgverleners, C-47, COL en vele andere bonden zijn op straat. Vandaag zullen ze in uniform de straat opgaan. De regering zal niet kunnen optreden tegen actievoerenden, waar de politie onderdeel van is.

De situatie in het land is bijzonder hachelijk. Het land heeft er geen baat bij als de situatie uit de hand loopt. Het zal niet lukken om de zaak te sussen met een bordje tjauwmin. Indien het IMF het werkelijk meent met de uitspraken gedaan over de schandalig lage lonen, moet het beseffen dat daarmee geen verhogingen op brandstof en nutsvoorzieningen kunnen worden betaald. De tarieven van stroom, water, telefoon (internet) is door vele werkers niet meer op te brengen. Met het schandalige loon, kunnen al deze moordende eisen niet worden gesteld. Het land heeft geld nodig, maar er kunnen geen veren geplukt worden van kale kikkers.

Nita Ramcharan

Advertenties