Ori: Komende 2 jaar geen automatische doorstroming
02 Oct, 16:09
foto
Minister Henry Ori van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur tijdens zijn toespraak.


De komende twee jaar zal er niet meer 'doorgestroomd' worden en zal de norm van 'overgangsrapporten met cijfers' weer gelden. Leerlingen zullen ook weer -als dat nodig is- de klas moeten overdoen. Er zijn een aantal maatregelen getroffen om zo min mogelijk zittenblijvers te hebben. Het zittenblijven moet een nut hebben. Dit heeft Onderwijs-minister Henry Ori bekendgemaakt in zijn toespraak voor het nieuwe schooljaar dat vandaag is begonnen.

Ori zegt in zijn toespraak over het doorstromen: "Gelet op de binnengekregen informatie is het op dit moment wijs om voor de komende twee jaar de normen weer op te pakken. Dat betekent gebruik maken van de bekende overgangsrapporten met cijfers  en daarnaast op de voortgangsrapportage van elk kind."

De bewindsman vervolgt: "Er is ruimte indien de bevindingen van de schooldirectie en de leraar is dat het kind de klas weer overdoet, dan kan het advies gegeven worden van het over te doen van de klas. Mijn wens als minister is, dat als het kind de klas opnieuw overdoet er aandacht zal zijn voor niet alweer hetzelfde maar voor een aangepaste aanpak. We kunnen met de schoolteams kijken of dit gaat lukken en wat daarvoor nodig zal zijn."

"Ik ben ervan overtuigd dat alleen zittenblijven niet genoeg is om het kind in ontwikkeling te houden," benadrukt Ori. "Deze kinderen hebben iets anders nodig. Pas dan heeft zittenblijven zijn nut." De bewindsman merkt op dat slechte prestaties op school diverse redenen hebben. Het ministerie gaat zoveel mogelijk de leerlingen tegemoet komen zodat zij beter presteren. Er wordt een extra beroep gedaan op leerkrachten hiervoor.

Sommige scholen hebben in hun onderwijssysteem al voorzieningen ingebouwd voor minder goed presterende leerlingen, geeft Ori aan. Die scholen zijn beter voorbereid op doorstromen en zullen dat ook toepassen. Bij andere scholen is het beter voor de leerling om de klas over te doen.
Advertenties

Wednesday 29 November
Tuesday 28 November
Monday 27 November