Jarige NPS verwelkomt Diana Pokie op feestvergaderng
30 Sep, 00:58
foto
Ex-minister Diana Pokie is toegetreden tot de NPS. Zij werd warm onthaald vrijdagavond in Grun Dyari. NPS-voorzitter Gregory Rusland verwelkomt Pokie. (Foto's: René Gompers)


De Nationale Partij Suriname (NPS) heeft op haar 77e verjaardag in Grun Dyari Diana Pokie, die volledig in het groen was gestoken, vrijdag officieel verwelkomd als lid. Een deel van haar achterban heeft haar begeleid naar het podium. NPS-voorzitter Gregory Rusland is het eens met zijn nieuwe partijgenoot dat het gehele land moet worden ontwikkeld en dat er geen plaats is voor hokjes. Hij waarschuwde voor de rassentimenten die worden aangewakkerd.

Pokie heeft op 12 juli 2021 haar portefeuille in een schrijven aan het staatshoofd, formeel beschikbaar gesteld. Als reden gaf ze aan dat het politieke draagvlak voor haar verder functioneren als minister van Grondbeleid en Bosbeheer, was komen weg te vallen. De leiding van de ABOP had haar aftreden geëist. Pokie was ondervoorzitter van de ABOP. Zij werd in 2010 gekozen als Assembleelid via BEP. Zij verruilde deze partij voor de ABOP, waar ze in 2015 en 2020 ook binnenkwam in Brokopondo. Pokie zegt een weloverwogen keus gemaakt te hebben voor de NPS. Zij wil zich inzetten voor land en volk.

De NPS heeft op de feestvergadering benadrukt dat niet alleen de partij, maar het gehele land een nieuwe weg moet opgaan. Rusland waarschuwde ervoor dat de ontwikkeling van het land niet moet worden opgehangen aan één natuurlijke hulpbron. Hij benadrukte dat er een euforie is over olie en gas, maar de economie moet gediversifieerd worden. Iedereen dient te profiteren van de natuurlijke hulpbronnen.


Het beleid van family and friends is funest voor het land, benadrukte de partijleider. Hij voerde aan dat elke Surinamer die capabel is, geplaatst moet worden voor jobs. Het belang van het land moet voorop worden gesteld. Veel instituten worden uitgehold omdat mensen in posities komen die absoluut niet geschikt zijn voor de job. De broodnodige ontwikkeling in het land zal niet komen als geen capabele mensen op posten komen, maar family and friends worden geregeld. Het is niet belangrijk wat de mensen hun politieke kleur is als het gaat om de beste persoon voor een job.

Van het volk zijn veel offers gevraagd. De middenklasse is weggevaagd. Er moesten maatregelen getroffen worden om de economie weer op spoor te krijgen, met of zonder IMF. Er is veel gevraagd van het volk en er is geen rek meer, merkte Rusland op. Het lijkt erop alsof alleen het volk moet inleveren. Het is onacceptabel dat de leiding van het land niet meegaat in bezuinigen. Het goede voorbeeld moet worden gegeven aan het volk. Alleen dan zal het traject succesvol worden afgewikkeld.
Advertenties

Friday 21 June
Thursday 20 June