Wij wachten niet op olie en gas
24 Sep, 08:47
foto


LalFarms vindt dat Suriname alleen door productie en export van duurzame landbouwproducten van topkwaliteit een stabiele ontwikkeling van onze economie kan bewerkstelligen. Iedereen in Suriname schijnt ervan overtuigd te zijn dat we niet moeten wachten op olie en gas dat door derden wordt geëxploiteerd. Nadat de bronnen leeg zijn, staan we weer bij het begin. Suralco en Billiton hebben ons dat op een harde manier bij gebracht.

LalFarms als bedrijf vindt dat we vooral in de landbouw een goede kans hebben om onze economie te verbeteren. We hebben genoeg land en water als essentiële voorwaarden voor een goede landbouw. We hebben genoeg eigen producten die we kunnen produceren en exporteren.

Op grond hiervan is LAL FARMS begonnen met het telen van kersen. Ja, de gewone Surinaamse kers die we allen kennen. Deze kers behoort tot de meest gevraagde hoog kwaliteit producten. Ons bedrijf LalFarms heeft tot nu toe zonder grote ophef te maken een stabiele productie van kersen en kersen producten op gezet. De Surinaamse kers heeft nu in het buitenland een heel goede naam en is zeer gevraagd. Tot voor kort werd onze hele productie in het buitenland verkocht. Nu zijn er Surinaamse bedrijven die bereid zijn voor dit kwaliteitsproduct te betalen en dat de Surinaamse gemeenschap ten goede te komen.

De kers heeft de officiële naam van Acerola. Acerola is de vrucht met de meeste vitamine C op de wereld. Wij zijn al negen jaar een Bio gecertificeerd bedrijf en sinds twee jaar zijn wij het enige kersenbedrijf op de wereld dat Demeter gecertificeerd is. Dat is de hoogste graad van kwaliteit.

Met de export van de kersen wordt er gebruik gemaakt van de Generalized System of Preferences (GSP), dit zijn preferente tarieven die gelden voor invoerrechten bij import uit een aantal geselecteerde  ontwikkelingslanden. Suriname is een van deze bevoorrechte landen, waarbij de importeurs in Europa gebruik maken van deze aantrekkelijke regeling.

Sinds 2021 heeft een outgrower in Commewijne met ondersteuning van Lalfarms ook gestart met kersenteelt. Dat bedrijf is ook meegenomen in het traject van certificering en levert thans de kersen voor verwerking aan Lalfarms NV.

Vanwege de enorme vraag naar het biologisch geteeld product, wil het bedrijf het beplant areaal uitbreiden. Er is sinds mei 2022 een aanvraag ingediend bij het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer. Echter is er tot op heden geen antwoord ontvangen op de aanvraag, terwijl met de uitbreiding van het areaal meer lokale producten geëxporteerd kunnen worden en werkgelegenheid worden gecreëerd.

In tegendeel wordt het land dat LalFarms heeft aangevraagd, en door de president is toegezegd, een jaar later in kavels aan derden uitgegeven. Nu moeten we de investeerders meedelen dat bij ons ook het woord van de president niet telt. We kunnen dus ook hier niet uitbreiden. De hele investering van de Surinaamse buitenlander gaat verloren.

Een stuk land dat in ons bezit is, kan al bijna twee jaar niet in cultuur worden gebracht daar het met geweld wordt occupeert. Deze occupatie heeft toestemming van de regering. Dat betekent dat de ontwikkeling niet verder gaat.

We moeten ook projecten opzetten die we zelf kunnen controleren. We moeten niet afhankelijk zijn van buitenlanders die straks weer vertrekken (bananen, olie, bauxiet en goud). De kers is onze vrucht, water en land hebben we en de knowhow is voorhanden. Zetten we ons in, dan kunnen we het doen.

Louis Tjon A Meeuw

Oprichter en eigenaar van Lalfarms NV

De bijlagen van het verloop van de aanvraag zijn bijgevoegd bij dit stuk.
pdf-icon.gif Lalfarms_Bijlage1.pdf     pdf-icon.gif LalFarms_Bijlage_2.pdf     pdf-icon.gif Lalfarms_Bijlage_3.pdf     pdf-icon.gif Rapport_Onderzoek_Lall_Farms_Zoelen_19sept2023.pdf                
Advertenties

Saturday 13 July
Friday 12 July
Thursday 11 July