Column: Progressie
31 Aug, 00:59
foto


Enkele jaren geleden werden alle betrokkenen bij voetbal in Suriname met de neus op de feiten gedrukt door Dean Gorre, de eerste professionele bondscoach van Surinaamse origine. Zonder doekjes erom te winden stelde hij dat het gat tussen de beroepsvoetballers in buitenlandse competities en de alhier voetballende amateurs, groot is. Velen kwalificeerden de gewezen bondscoach op basis van deze uitspraak als arrogant en waren niet bereid om van hem te leren. Er zijn zelfs stemmen opgegaan onder de voetbaloefenmeesters hier te lande, waaruit bleek dat deze groep het er niet mee eens was dat er een ontwikkelingskloof is op verschillende vlakken.
 
Hoewel de stelling door betrokkenen destijds werd betwist, kan -nu na jaren- gevoeglijk worden aangenomen dat Gorre gelijk had. Met maar liefst tien kampioenschappen in twaalf jaren, heeft  Inter Moengotapoe de Surinaamse voetballerij de afgelopen periode gedomineerd. Als gevolg daarvan werden spelers van deze vereniging terecht opgenomen in Natio. Hoewel trainer Roberto Gödeken al geruime tijd een goede job doet bij Robinhood en in 2019 reeds beslag legde op de Concacaf Caribbean Club Shield, kan niet ontkend worden dat sinds zijn functie als assistant-bondscoach, het spel van de ploeg geleidelijk aan verbeterd is. Deze progressie is niet uit de lucht komen vallen.

Gödeken heeft zelf ook toegegeven dat er op verschillende facetten van het spel, inderdaad een gat is tussen de amateurs en de beroepsvoetballers. Deze eerlijkheid van Roberto strekt zichzelf en zijn spelers tot voordeel, want zolang je niet onderkent dat er iets schort aan het niveau, zal je niet geneigd zijn om te leren van de professionals. Hoewel duidelijk merkbaar is dat Robinhood steeds beter wordt, moeten we wel beseffen dat het veel beter kan, maar dat het een proces is waarbij consistent beleid en de juiste investeringen essentieel zijn om het maximale te bereiken.

De selectie van een drietal spelers van Robinhood, is een beloning voor de bereidheid om te leren zowel bij de trainer als de spelersgroep van Robinhood. Echter is er nog ruimte voor verbetering. Onder de gegeven omstandigheden mogen we niet ontevreden zijn, maar om de stijgende lijn vast te houden, zal er zowel bij deze vereniging als bij de andere verenigingen veel moeten gebeuren. Gezien de financiele problemen waar de meeste clubs mee kampen, is het begrijpelijk dat zaken die geld kosten, even op zich laten wachten. Echter kost het niets om tijdens de trainingen van Natio hier te lande, als oefenmeester bij een locale club, ten minste aanwezig te zijn met de instelling om te leren.

Gezien de voetbalsport wereldwijd aan verandering onderhevig is, zouden gediplomeerde trainers geregeld bijgeschoold moeten worden. Helaas is dat vanwege het kostenplaatje niet haalbaar om dat met een zekere regelmaat te doen. De aanstelling van deze coaches van Surinaamse komaf, is dus een kans die locale trainers in de schoot geworpen is. Er is geen taalbariere dus met de juiste inselling kan je door de trainingen te bezoeken, volledig profijt trekken van de kennis en ervaring van deze trainers. Grijp de kans om jouw spelers te verbeteren met beide handen aan en help met vereende krachten het niveau van het locale voetbal verbeteren.

Mireille Hoepel
Advertenties

Thursday 21 September
Wednesday 20 September
Tuesday 19 September