Verhoging AOV, AKB en financiële bijstand per 1 juli
13 Jul, 01:11
foto


De Algemene Oudedagsvoorziening (AOV) wordt met ingang van 1 juli verhoogd van SRD 1.250 naar SRD 1.750. De Algemene Kinderbijslag (AKB) gaat van SRD 125 naar SRD 200 per kind. De Financiële Bijstand voor mensen met een beperking wordt verhoogd van SRD 1.750 naar SRD 2500. De Financiële Bijstand voor zwakke huishoudens gaat van SRD 1.250 naar SRD 1.750.

Tijdens regeringsraadvergadering woensdag is besloten de financiële steun voor sociaal zwakkeren te verhogen. De regering is zich bewust van haar verantwoordelijkheid en tracht verlichting te brengen via het sociaal vangnet bestaande AOV, Algemene Kinderbijslag, Financiële Bijstand voor mensen met een beperking en Financiële Bijstand voor zwakke huishoudens. Sinds 2020 zijn er al drie verhogingen doorgevoerd voor financiële uitkeringen en bijstand, meldt de Communicatiedienst Suriname.

Personen met een beperking die de leeftijd van 60 jaar hebben bereikt en een AOV ontvangen, behouden hun recht op Financiële Bijstand voor mensen met een beperking. Personen die de leeftijd van 60 jaar hebben bereikt en een AOV ontvangen, kunnen ook Financiële Bijstand voor mensen met een beperking en/of zwakke huishoudens aanvragen.
Personen met een permanente beperking komen in aanmerking voor Financiële Bijstand voor mensen met een beperking, ongeacht het inkomen van het gezin. Met deze maatregelen streeft de regering ernaar om sociale rechtvaardigheid te bevorderen en het welzijn van de Surinaamse bevolking te verbeteren.

In het kader van het economisch herstel en welzijn van de Surinaamse bevolking voert de regering een herstelplan uit. Hoewel sommige maatregelen moeilijkheden met zich mee kunnen brengen, is de regering zich bewust van haar verantwoordelijkheid en heeft zij geprobeerd verlichting te brengen via het sociaal vangnet. 

Als onderdeel van de samenwerking met het Internationaal Monetair Fonds is er in het hersteltraject een specifieke toewijzing opgenomen voor sociale uitgaven, waarbij een bepaald percentage van het bruto binnenlands product moet worden besteed ten behoeve van het volk. Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft de gestelde target van SRD 1,4 miljard behaald voor het dienstjaar 2022. Op basis van berekeningen is er besloten om een vierde verhoging door te voeren voor de doelgroepen.
Advertenties

Friday 19 April
Thursday 18 April
Wednesday 17 April
Tuesday 16 April