FOLS vindt 50% koopkrachtversterking regering 'grof'
30 Jun, 00:57
foto


De Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (FOLS) vindt de 50% koopkrachtversterking die de regering zichzelf toekent, ronduit grof. FOLS-president Marcellino Nerkust plaatst dit tegen de achtergrond van de onderhandelingen die in Ravaksur verband zijn gevoerd met de regering voor koopkrachtversterking van ambtenaren/leerkrachten. Toen is in alle toonaarden benadrukt dat er geen geld is, waardoor het voorstel van eenmalige uitkering van SRD 10.000 van de tafel werd geveegd. Nu zegent de regering zichzelf met maar liefst 50% van haar bezoldiging als koopkrachtversterking.

Met zich in allerlei bochten wringende regeringsvertegenwoordiging die op 27 april, 1 mei en 4 mei 2023 gesprekken heeft gevoerd met Ravaksur, de CLO, het AVVS de Moederbond, de BPBS, de BPAS, de FOLS, de BvL en de ALS, is er door haar aangegeven, dat de president nadrukkelijk heeft gezegd dat er op de begroting zeer weinig budget is. Er is 'gehuild' dat er weinig financiële ruimte is, stelt Nerkust. De minister van Financiën zou moeten kijken waar er ruimte gecreëerd kan worden.  “Daarnaast moeten we ervoor zorgen dat de inflatie niet toeneemt.”

Vanuit de zijde van de vakbeweging was er ook een voorstel gedaan van een éénmalige uitkering van SRD 10.000. Dit is gauw van de tafel geveegd als te zijn zeer onverantwoordelijk als dit wordt uitgevoerd. Dus niet haalbaar! Zelfs een voorstel om een éénmalige uitkering in US-dollars bleek onmogelijk, zegt Nerkust terugblikkend op de recente onderhandelingen. Met heel veel argumenten en onderbouwingen zijn de SRD 2.500 voor de landsdienaren en de met hen gelijkgestelden en de SRD 1.800 voor gepensioneerden, uit de onderhandelingen als resultaat gesleept.        

Zeer opvallend is het, dat dit besluit van de regering op de samenleving afkomt na een succesvolle tweede review van het IMF over het herstelprogramma. "Dat de 50% koopkrachtvoorziening van tijdelijke aard is -zoals minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken het heeft uitgelegd - zal niemand geloven. Geen enkele regering gaat deze voorziening voor zichzelf na een bepaalde periode stoppen. Uiteraard zou er op regeringsniveau wat koopkrachtversterking nodig zijn, maar… niet zo 'grof' als we de nominale bedragen vergelijken ten opzichte van het zichzelf toekennen van een percentage van 50%", zegt de FOLS-topman.

Tijdens de gesprekken met de vakbeweging is er ook uitdrukkelijk voorgesteld om de verhoogde prijzen voor de gascylinders voor dit jaar nog even aan te houden, anders is het verwachtbaar dat de SRD 2.500, en SRD 1.800 voor de ambtenaren en de met hen gelijke gestelden, de zwakken huishoudens en de mensen met een beperking, niet veel meer zal betekenen.

Realistischer is het om, zoals in het protocol van afspraken is opgenomen, in de maand oktober 2023 wanneer er over de eventuele continuering en het bedrag van de koopkrachtondersteuning voor de maand december 2023 zal worden onderhandeld, van gedachte te wisselen hoe de verhoogde prijzen van gascylinders op een dragelijke manier kan worden uitgevoerd, meent Nerkust.

Met het afbouwen van de subsidies wil de regering enkele miljarden SRDs per jaar besparen. Volgens minister Stanley Raghoebarsing drukken de subsidies zwaar op de begroting, maar het is voor de FOLS niet te verkroppen dat je als regering de subsidies afbouwt en tegelijkertijd jezelf 50% koopkrachtversterking geeft. "Dus niemand van de regering en de andere instituten die voor de 50% koopkrachtversterking in aanmerking zullen komen, zullen kunnen uitleggen welke gevolgen de subsidie-afbouw voor hen zal hebben. Zij zullen geen gevolgen hebben; financieel zal alles voor hen glad lopen."

Aangezien de FOLS zich heeft verbonden aan het voeren van gesprekken in Ravaksur verband met de regering, zal zij deze verrassende mokerslag die op de burger is afgekomen bespreekbaar maken en door tussenkomst van Ravaksur om een dringend onderhoud vragen met de president van de Republiek Suriname. "Dit grote verschil zal niet voor rust en stabiliteit zorgen maar meer voor irritatie, gevoelens van onredelijkheid en onrust oproepen en mogelijkerwijs de wisselkoersnoteringen in opwaartse richting beïnvloeden", voorspelt Nerkust.
Advertenties

Friday 19 April
Thursday 18 April
Wednesday 17 April
Tuesday 16 April