Suriname en Nederland tekenen voor beter onderwijs
10 Jun, 02:50
foto
De onderwijsministers Henry Ori en Robbert Dijkgraaf tekenen een samenwerkingsovereenkomst.


Minister Henry Ori van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en zijn Nederlandse counterpart Robbert Dijkgraaf, hebben vrijdag hun handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst. De landen starten een tweejarige samenwerking voor beter onderwijs. Ori brengt komende week een tegenbezoek aan Nederland waar hij ook met minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) de samenwerking zal bekrachtigen.

Volgens Dijkgraaf is het leren van elkaar de basis voor de gezamenlijke onderwijssamenwerking. “We zien bijvoorbeeld dat veel Nederlandse studenten in Suriname stage willen lopen en vice versa. Dat willen we nog veel meer mogelijk maken en tegelijkertijd kijken hoe we met de kennis en kunde die we in huis hebben, kunnen helpen het Surinaamse onderwijs te versterken.”

De gezamenlijke onderwijsagenda is gebaseerd op 4 thema’s. Zo zal er sprake zijn van het versterken van de wet- en regelgeving in Suriname, uitwisseling tussen Nederlandse en Surinaamse ministeries en inspectie voor kennisoverdracht, versterken van het basis- en voortgezet onderwijs en betere aansluiting op de arbeidsmarkt en ontwikkeling en behoud van talent in Suriname.

De komende 2 jaar wordt op basis van de prioriteiten uit de onderwijsagenda door een werkgroep van beide ministeries verder gewerkt aan concrete projecten, zoals onderwijsinstellingen aan elkaar koppelen, schrijft de Nederlandse Rijksvoorlichtingsdienst.

In de samenwerking is specifiek aandacht voor betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en behoud van talent in Suriname. In Suriname is veel behoefte aan technisch opgeleide vakmensen. Stages en kortdurende uitwisselingen met Nederland kunnen een goede manier zijn om werkervaring en praktische vaardigheden op te doen. Tegelijkertijd moeten opleidingen ook aansluiten op de wereld van morgen.

Dijkgraaf doet tijdens zijn werkbezoek onder meer de Anton de Kom Universiteit en het Polytechnisch College in Paramaribo aan. Ori gaat bij zijn tegenbezoek onder meer naar het Zadkine college in Rotterdam, om te horen hoe opleidingen en de sector samenwerken.
Advertenties